B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych

Celem szkolenia jest zaprezentowanie metodologii i technik sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o obowiązujące regulacje krajowe i międzynarodowe. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane ze strukturą sprawozdania, zawartością pozycji sprawozdania według KSR 1 i MSR 7, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów. Powiemy także o zastosowaniu zestawień technicznych, zestawienia techniczne zostaną zaprezentowane na przykładzie liczbowym.

KURS SPECJALISTA DS. WYNAGRODZEŃ

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale płac.
Na zajęciach uczestnik nabędzie praktyczna wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, szczegółowo zapozna się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik i pozna zagadnienia z zakresu sporządzania list płac i rozliczania czasu pracy. Uczestnik na kursie nabędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacją w zakresie zagadnień płacowych, umiejętność obsługi komputerowego programu COMARCH OPTIMA do obsługi zagadnień płacowych w zakresie naliczania wynagrodzeń.
Uczestnik zapozna się z zagadnieniami mniej standardowymi budzącymi w praktyce wątpliwości a jednocześnie bardzo przydatne w wykonywaniu swojej pracy. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik nabędzie umiejętność samokształcenia się, rozwinie umiejętność lepszej organizacji swojego czasu pracy, nabędzie umiejętność efektywnego funkcjonowania w relacjach z innymi, nabędzie zdolności do wywierania pożądanego wpływu na innych ludzi.

Kurs KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC zgodny z kodem zawodu 121201

Kurs skierowany jest do specjalistów z zakresu kadr i płac przygotowujących się do pracy bądź pracujących na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego. Podczas kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania zespołem kadrowo-płacowym, nauczą się jak w sprawny sposób weryfikować efekty pracy podległego personelu oraz jak organizować pracę zespołu w celu optymalizacji procesów z wykorzystaniem MS Excel i MS Office.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika działu kadrowo-płacowego, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem specjalistów ds. kadr i płac.

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

Celem szkolenia jest omówienie wprowadzonej instytucji raportowania, wskazanie obowiązków ciążących na podatnikach oraz sposobów ich realizacji. W trakcie szkolenia omówiony zostanie także zakres i sposób wdrożenia wewnętrznej procedury MDR.

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY – edycja weekendowa

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji, posługiwania się programem PŁATNIK, obsługa systemu kadrowo-płacowego COMARCH OPTIMA.

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności nawet bardzo doświadczonym księgowym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z księgowością stowarzyszeń i fundacji.

Polski Ład – rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników

Pakiet zmian potocznie nazywany „Nowym Ładem” powoduje ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych oraz „ZUS-owskich” przedsiębiorców, ale również ich pracowników. Ustala on nowe zasady rozliczeń nie tylko podatników ze Skarbem Państwa, ale także wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi w relacjach podmiotów powiązanych (w tym przede wszystkim właściciel – spółka), ale również pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Polski Ład Bolesławiec

Na co powinien zwrócić swoją uwagę polski przedsiębiorca?Wnioski na ten moment są takie. Po pierwsze przygotuj się już dziś, wbrew temu, co mówią niektórzy, żeby poczekać.
Uważamy, że nie ma na co czekać i należy już rozpocząć prace przygotowawcze, oczywiście biorąc pod uwagę aktualny stan projektu, czyli jeżeli on ulega zmianie, to rewidujemy te plany.
Natomiast jeżeli projekt wejdzie w życie, to już będzie trochę późno na to, żeby się przygotowywać

Podatnik PIT w obliczu Nowego Ładu od 2022 roku- jak opanować nowe przepisy?

2022 rok to rok zmian dla podatników niestety w większości „ na niekorzyść”. Podatnicy prowadzący działalności gospodarcze będą musieli przygotować się na dodatkowe wydatki budżetowe. Pytanie tylko jak je zminimalizować jak już nie uda się uniknąć podwyżek podatków? Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków w także wskazanie możliwych działań do podjęcia przez podatnika , zmniejszających ciężary podatkowe.

Przewiń do góry