Przejdź do treści

Kurs Rachunkowość dla samodzielnego księgowego zgodny z kodem zawodu Specjalista ds. Rachunkowości 241103

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na odnalezienie się na rynku pracy. Ukończenie kursu to także przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego poprzez ugruntowanie posiadanej przez uczestników wiedzy.

3.490zł

Kurs KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Cel szkolenia: prezentacja Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i Ryczałtu Ewidencjonowanego jako uproszczonych form księgowości, możliwych do samodzielnego prowadzenia przez mikroprzesiębiorców. Innymi słowy: pozwoli on na pozyskanie wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia księgowości własnej firmy oraz przygotowanie do prowadzenia rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym z tytułu KPiR oraz Ryczałtu Ewidencjonowanego. Księgowość Małych Firm czyli jak samodzielnie prowadzić uproszczoną księgowość własnej firmy

Kurs Podatek VAT od A do Z II stopień z Dariuszem Polakowskim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które mają wiedzę z podstaw podatku VAT i chcą ją poszerzyć o aktualne zmiany, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

930,00zł

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY – zgodnie z kodem zawodów

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji, posługiwania się programem PŁATNIK, obsługa systemu kadrowo-płacowego COMARCH OPTIMA.

1.690zł

Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany z zastosowaniem go w kadrach i księgowości

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest przygotowanie do efektywnego i sprawnego korzystania z możliwości arkuszy kalkulacyjnych, przeznaczone dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego powoduje, że wiele czynności przy użycia komputera można wykonywać szybciej i sprawniej. Pozyskana wiedza pozwala na przygotowanie sobie narzędzi informatycznych, które uczestnik wykorzystuje w swoich codziennych czynnościach, oraz zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami w pracy zawodowej.

650,00netto ZŁ

MARKETING w SOCIAL MEDIACH

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest poznanie możliwości reklamowych, jakie dają media społecznościowe i ich skuteczne wdrożenie w codzienną działalność firm, a także porównanie potencjałów marketingu internetowego i jego tradycyjnych aspektów.
Dodatkowym celem niniejszego szkolenia jest rozwój umiejętności z zakresu tworzenia treści oraz edycji zdjęć i materiałów wideo.

1490,00netto zł

KURS KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW zgodny z kodem zawodu 331301 KSIĘGOWY z systemem komputerowym Comarch Optima

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś mieli już styczność z rachunkowością (np. studia), ale chcą lub potrzebują przypomnieć sobie podstawy.
Na kursie księgowości od podstaw zostaną przedstawione szczegółowo nie tylko podstawowe zagadnienia oraz pojęcia wykorzystywane w rachunkowości ale również zasady dotyczące podatku VAT, podatków dochodowych oraz środków trwałych.

1.670zł

Kurs zasady prowadzenia rachunkowości podatkowej z Małgorzatą Rzeszutek

szkolenie zdalne

Celem kursu jest zaprezentowanie uczestnikom zasad prowadzenia rachunkowości podatkowej i różnic w stosunku do rachunkowości bilansowej – w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów.

1250,00netto ZŁ

KURS na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD, tworzenia dokumentacji zarówno działalności IOD jak i wykazywaniem się zasada rozliczalności, umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych dokumentów dotyczących działalności IOD.

600,00 netto zł

KURS RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH od podstaw do obsługi systemu BESTI@

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu, jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych w mierze pozwalającej na poprawne wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej w pionach finansowo – księgowych tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, ewidencjonowania na kontach syntetycznych i analitycznych, uzgadniania stanów z pracownikami merytorycznymi, poprawnego zamykania miesięcy i roku obrotowego, księgowania kosztów na przełomie roku oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Uczestnicy zapoznają się z podstawową obsługą programu Bestia@

990,00netto zł

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień z DARIUSZEM POLAKOWSKIM

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

1000,00netto zł

Kurs SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEG

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem Kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. środków trwałych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczącej przepisów prawa pracy w Polsce, a także tendencji panujących w Unii oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji środków trwałych.

1070,00netto zł