Przejdź do treści
Ładowanie Oferta
Główny ksiegowy

Kurs na Głównego Księgowego zgodnie z kodem zawodu 121101 Główny Ksiegowy

kwiecień 25 - grudzień 12

Kurs

na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

zgodnie z kodem zawodu

121101 Główny księgowy

 planowany w terminie

25 kwiecień 2026 roku – 12 grudzień 2026 roku –

zajęcia realizowane są w Jeleniej Górze w B&K ul. Podwale 27/5

Cel kursu

Celem kursu jest przybliżenie osobom aplikującym na stanowisko głównego księgowego niezbędnych informacji z dziedziny rachunkowości, środków trwałych oraz prawa podatkowego tak, aby po jego ukończeni mogły one w sposób pewny i rzetelny wykonywać powierzoną im pracę. Kurs kierowany jest także do osób już pracujących na tym stanowisku lecz chcących odświeżyć i pogłębić swoją wiedzę nie tylko o wyżej wymienione elementy lecz także o często spotykane w praktyce gospodarczej zagadnienia z obszaru z prawa handlowego, cywilnego oraz gospodarczego.

Forma kursu, ramy czasowe

Kurs obejmuje 168 godziny lekcyjnych, 24 spotkania po 7 godzin w systemie weekendowym średnio co 2 tygodnie, sobota/niedziela w godz. 9.oo do 15.00+ 4 godziny egzamin.

Nasi wykładowcy w czytelny sposób usystematyzują pojęcia z zakresu rachunkowości, kadr i podatków, podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie swojej wieloletniej pracy na stanowisku księgowego. Zdobyte kwalifikacje pomogą uczestnikom zwiększyć pewność siebie i odnaleźć się na obecnym rynku pracy.

Zajęcia na kursie mają formę praktycznych warsztatów, podczas których pod okiem trenera rozwiązujesz zadania, wykonujesz ćwiczenia, analizujesz case study, kurs nastawiony jest na praktykę – przygotowuje do samodzielnego zarządzania i prowadzenia księgowości przedsiębiorstw oraz instytucji

Adresaci szkolenia, osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków:

1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
3) posiada ukończony kurs Samodzielnego księgowego, Specjalisty ds. rachunkowości o kodzie zawodu 241103,
4) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Program

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA,

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA,

RACHUNEK KOSZTÓW,

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA Z ANALIZĄ,

PODATKI I PRAWO PODATKOWE, PRAWO GOSPODARCZE,

UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM KSIĘGOWYM,

ŚRODKI TRWAŁE I WNiP

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Cena kursu obejmuje:

  • uczestnictwo w kursie,
  • autorskie materiały edukacyjne, testy, zadania, książki, typową dokumentację księgową,
  • przystąpienie do egzaminu końcowego oraz wydanie zaświadczenia i certyfikatu,
  • serwis kawowy.

Ramy czasowe:

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)., Osoba, która podejdzie do egzaminu i uzyska co najmniej 50 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje dodatkowo zaświadczenie (wg klasyfikacji MPiPS)* główny księgowy (kod zawodu 121101). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Opis kompetencji zawodowych

Planowanie, analizowanie i kontrolowanie sytuacji finansowej jednostki
Wiedza – zna i rozumie zagadnienia finansowo-księgowe i złożone zależności między nimi, związane z procedurami pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków finansowych oraz z dokonywaniem oceny sytuacji finansowej jednostki, Umiejętności – wykonuje zadania oraz formułuje i rozwiązuje problemy finansowo-księgowe z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin, w szczególności potrafi:

 

Kierowanie pracami działów finansowo-księgowych
Wiedza – zna i rozumie zagadnienia związane z organizowaniem, prowadzeniem, nadzorowaniem i kontrolowaniem rachunkowości w jednostce Umiejętności – planuje własną pracę oraz organizuje, nadzoruje i kontroluje pracę podległych pracowników
Monitorowanie prawidłowości rozliczeń finansowych z organami podatkowymi, ZUS, instytucjami finansowymi i  kontrahentami
Wiedza – zna zagadnienia związane
z prawidłowym rozliczaniem się jednostki z budżetem i kontrahentami oraz komunikowaniem się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
Umiejętności – wykonuje zadania mające na celu prawidłowe oraz terminowe rozliczenie jednostki z budżetem
i kontrahentami,
Opracowywanie sprawozdań finansowych i raportów
Wiedza – zna zagadnienia związanie
z ustalaniem i podziałem wyniku finansowego oraz prezentacją danych w sprawozdaniach finansowych,
Umiejętności – wykonuje zadania związane z ustalaniem wyniku finansowego oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych i raportów

 

CENA SZKOLENIA WYNOSI 3.590,00 zł.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo.

Udostępnij

58776808
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Początek:
25 kwietnia, 2026; 09:00
Koniec:
12 grudnia, 2026; 15:00
Koszt:
3.590 zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator