Przejdź do treści

BILANS 2022 – CIT, PIT w 2022r., „polski ład” z Aleksandrem Gniłką

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Szkolenie zostało zaplanowane w ten sposób aby uczestnicy szkolenia mogli zaktualizować swoje informacje i wiedzę na temat zmian podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które obowiązują w 2022 r.

350,00netto zł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 r. z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy zdalnej, dzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

360,00netto zł

Podatek VAT na 2023 z Michałem Gabrysiakiem

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z podatkiem VAT w kontekście zmian obowiązujących od 2023 roku, oraz analiza już wprowadzonych zmian w 2022 roku.

350,00netto zł

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2022 roku z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł

ZAMKNIĘCIE ROKU w PODATKU PIT z dr Małgorzata Rzeszutek

szkolenie zdalne

Szkolenie ma na celu pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych przy zamknięciu roku. Na szkoleniu również wskazujemy, jakie zmiany w tym obszarze weszły w ramach tzw. Polskiego Ładu. Uczestnicy szkolenia, otrzymają wiedzę jak przygotować się do sporządzenia dokumentacji podatkowej w zakresie podatku PIT dla pracowników i zleceniodawców.

320,00netto ZŁ

Rozliczenie podatkowe i składkowe przedsiębiorcy w 2022/2023 roku z Małgorzatą Rzeszutek

szkolenie zdalne

Cel szkolenia: Utrwalenie zasad opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców opodatkowanych wg skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie po zmianach od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 oraz nadchodzących od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT rocznego.

320,00netto ZŁ

BILANS – ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 wg polskiego prawa bilansowego z Anna Żurek

szkolenie zdalne

Cel szkolenia szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku 2022 . W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego jak również wskazane zostaną właściwe interpretacje przepisów.

320,00netto ZŁ

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 z Marta Jaromin ZDALNIE

szkolenie zdalne

Cel szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

320,00netto ZŁ

LISTA PŁAC 2022/2023 – Płace od A do Z w 2023 z Moniką Cieślak

szkolenie zdalne

Cel szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń oraz przygotowanie się do zmian w zakresie ubezpieczeń i podatków, z uwzględnieniem zmian w ustawie o podatku PIT.

300,00netto zł

Podatek od wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych na przełomie 2022 i 2023 roku. PIT 11 za rok 2022. Przygotowanie do 2023r.

szkolenie zdalne

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego i aspektów praktycznych rozliczania wynagrodzeń w 2022 roku oraz przygotowanie do zmian na rok 2023, analiza zmian w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku

320,00netto zł

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

450,00netto ZŁ