Przejdź do treści

Delegacje i rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2022 r. z Aleksandrem Gniłką

Jelenia Góra - szkolenie zdalne

Zagadnienia związane z podróżami służbowymi są przedmiotem zainteresowania wielu osób ze służb finansowych przedsiębiorstw. Celem szkolenia jest aktualizacja informacji i zdobycie wiedzy na temat rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników jak i podróży osób niebędących pracownikami w 2022 r. Podczas szkolenia omówione zostaną planowane zmiany w tej materii jak również zagadnienia związane z rozliczeniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami na gruncie PIT, CIT, VAT i ZUS.

320,00netto ZŁ

Techniki świadomego kreowania swojego życia Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.3.,

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Na warsztatach nauczysz się jak: * na nowo zorganizować swoje Pola Torsyjne aby doświadczyć pozytywnych zmian w rzeczywistości, * w łatwy sposób rozpoznać i przetransformować wzorce w Polu Morficznym osoby, miejsca, instytucji oraz wyczuć i rozpoznać zmiany, * rozpoznać i przesuwać wiry torsyjne inicjując zmiany, * diagnozować stan czakr i ukrytych w nich wzorców oraz jak je zmieniać i „uzdrawiać” * jeszcze bardziej doświadczać działania przez dwupunkt-wielopunkt, czyli jak rozpoznawać wzorce umiejscowione przestrzennie * rozpoznawać, które wzorce pochodzą z podświadomości i jak je wydobywać na powierzchnię, * podążając za swoją uwagą rozpoznać co jest zgodne z tobą, a co nie, * rozpoznać gdzie umiejscowiony jest wzorzec doświadczenia „ np. uzależnienie od bólu” i co można z nim zrobić, * używać uzdrawiających kodów i jak je tworzyć samemu, * tworzyć uzdrawiające wzorce „leków” na różne sytuacje i dolegliwości * rozpoznać „fałszywe czakry”. Konsultacje indywidualne.

700,00zł

POLSKI ŁAD – rozliczenia podatkowe i ZUS z perspektywy przedsiębiorców i ich pracowników z MICHAŁEM GABRYSIAKIEM

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Pakiet zmian potocznie nazywany „Nowym Ładem” powoduje ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych oraz „ZUS-owskich” przedsiębiorców, ale również ich pracowników. Ustala on nowe zasady rozliczeń nie tylko podatników ze Skarbem Państwa, ale także wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi w relacjach podmiotów powiązanych (w tym przede wszystkim właściciel – spółka), ale również pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

350,00netto zł

PRAWO PRACY w 2022 z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

360,00netto zł

PAKIET MOBILNOŚCI zmiany w transporcie w 2022 roku ujęciu kadrowo-płacowym

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów wynikającymi z wprowadzonym od 2 lutego 2022 tzw. Pakietu mobilności. Celem Pakietu Mobilności jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej. Obejmuje on zmiany w: czasie pracy kierowców, użytkowaniu urządzeń rejestrujących, czasie jazdy, przerwach, odpoczynkach tygodniowych, obsłudze tachografu, a także wynagrodzeniach.

400,00netto zł

KSeF i istotne zmiany VAT w 2022 r. – VAT Slim 3 w Bolesławcu z MICHAŁEM GABRYSIAKIEM

hotel IBIS Bolesławiec Bolesławiec

Pakiet zmian potocznie nazywany „Nowym Ładem” powoduje ogromne zmiany w rozliczeniach podatkowych oraz w VAT. Ustala on nowe zasady rozliczeń nie tylko podatników ze Skarbem Państwa, ale także wzajemnych rozliczeń pomiędzy nimi w relacjach podmiotów powiązanych (w tym przede wszystkim właściciel - spółka).

400,00 netto zł

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

450,00netto ZŁ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu ul. Wiejska 24a, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł

INSTRUKCJA KANCELARYJNA I ARCHIWUM ZAKŁADOWE z Anną Rzewuską

szkolenie zdalne

Celem szkolenia jest przybliżenie Uczestnikom zasad obiegu i porządkowania dokumentów oraz ich właściwego gromadzenia. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązki osób prowadzących archiwum zarówno z publicznego, jak i niepublicznego sektora. Uczestnicy zapoznają się z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi i ich zakresem tematycznym. Zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu postępowania z dokumentacją, wypełniania obowiązujących formularzy, prowadzenia ewidencji gromadzonej dokumentacji.

290,00netto ZŁ

PROGRAM PŁATNIK OD PODSTAW

szkolenie zdalne

Cel szkolenia: głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK 10.02.002.
Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie Płatnik

380,00netto ZŁ