Przejdź do treści

Lista płac w praktyce w 2023 roku z Anną Kędzierską-Adamczyk

szkolenie zdalne

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu jak w prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wyjaśnimy również najczęstsze błędy związane z naliczaniem wynagrodzeń i sposoby ich rozwiązywania oraz wskażemy najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają za rażące i za które grożą sankcje karne. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o najnowsze interpretacje, orzeczenia i wyroki sądowe w zakresie naliczania wynagrodzeń.

320,00netto zł

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

550,00netto ZŁ

Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany, zastosowanie Excela w kadrach i księgowości

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą tabel przestawnych oraz zasady graficznej prezentacji danych, zarówno w postaci wykresów, nadawania kolorów komórkom spełniających wybrane kryteriach oraz tworzenia pulpitu managera.

570,00netto zł

Podatek u źródła w 2023 roku z Aleksandrem Gniłką

szkolenie zdalne

Obowiązująca od stycznia nowelizacja przepisów ustawy o CIT, wprowadzona w ramach Polskiego Ładu 3.0, wpłynęła m.in. na kwestie dotyczące podatku u źródła. Mimo że wprowadzono takie zmiany, które mogą uprościć rozliczanie tego podatku, wydłużając m.in. ważność składanych oświadczeń, łagodząc warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, to eksperci wskazują na problemy. Wynikają one głównie z praktyki organów skarbowych i powodują szereg utrudnień w rozliczeniach

400,00netto zł

CZAS PRACY w 2023 roku i wynagrodzenia pracownicze z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy. Szkolenie pozwali na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

380,00netto zł

Podatek VAT- Faktury VAT 2023 z Dariuszem Polakowskim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z aktualnymi przepisami w zakresie podatku VAT w tym zapoznanie się z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2023 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2023 roku.

380,00netto zł

Delegowanie pracowników do pracy za granicą z Jarosławem Uhornickim

stacjonarnie w JELENIEJ GÓRZE lub ZDALNIE

CELEM SZKOLENIA JEST:
Zapoznanie przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych, gdy: delegujesz, bądź zamierzasz delegować pracowników za granicę, zamierzasz „wypożyczać” pracowników podmiotowi zagranicznemu, chcesz, aby w twojej firmie wykonywali pracę delegowani cudzoziemcy, nie radzisz sobie w gąszczu przepisów dotyczących delegowania pracowników i chcesz poznać nowe regulacje prawne, które niebawem zmienią zasady delegowania pracowników, nie znasz praw i obowiązków wynikających ze stosowania regulacji międzynarodowych i nie znasz wymagań transgranicznego stosunku pracy, masz problemy z praktycznym stosowaniem zasad dotyczących swobody przepływu osób i usług w ramach wewnętrznego rynku Unii Europejskiej

400,00netto zł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 r. z Martą Jaromin

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy zdalnej, dzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

380,00netto zł

ZMIANY W KODEKSIE PRACY od 2023 z Marta Jaromin ZDALNIE

szkolenie zdalne

Cel szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie zmian obowiązujących od 01.01.2023 roku, z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

320,00netto ZŁ

VAT Slim 3 oraz „Grupa VAT” Krajowy System e-faktur (KSeF) z Michałem Gabrysiakiem

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Pakiet VAT Slim 3 obejmuje zmiany w zakresie:
- określenia kursów waluty dla korekt podatku VAT,- doprecyzowania zasad wystawiania faktur rozliczeniowych do zaliczek,- zasad odliczania podatku VAT przy WNT,- zasad korygowania WDT po uzyskaniu dokumentacji dotyczącej wywozu towarów,- zmiany definicji małego podatnika,- generowania raportów fiskalnych z kas in line,- stosowania i rozliczania współczynnika struktury odliczenia podatku VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,- kolejne nowe możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT,- obniżenia sankcji w podatku VAT oraz możliwości odstąpienia od stosowania sankcji w określonych okolicznościach.
Pakiet VAT Slim 3 obejmuje oczywiście szereg innych zmian, które omówimy w trakcie szkolenia.
Ponadto, w trakcie szkolenia omówimy założenia Ministerstwa Finansów w zakresie projektowanego systemu KSeF. System ten spowoduje nie tylko znaczne zmiany techniczne w zakresie metodyki wystawiania i wymiany faktur pomiędzy podatnikami, ale również zmieni wiele formalnych zasad w zakresie wystawiania faktur. Przede wszystkim jednak wpłynie na praktykę obiegu dokumentów, i ich archiwizowania, dokonywania płatności i wiele innych aspektów funkcjonowania firm.

380,00netto zł

Legalne wykonywanie, przez cudzoziemców, pracy zarobkowej w Polsce z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie, Poland

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł