Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

« Wszystkie Oferta

Estoński CIT 2 – dniowe warsztaty praktyczne

6 lutego, 2025; 09:00 - 7 lutego, 2025; 15:00

680,00netto zł

Zapraszamy na kurs

Estoński CIT

jak się przygotować do podatkowego i bilansowego zamknięcia roku  2023

2 – dniowe warsztaty praktyczne

realizowany w dniach:

6 i 7 luty 2025

w godzinach 9:oo – 15:oo

ZDALNIE na platformie ClickMeeating  

Mija trzeci rok od kiedy spółki mogą stosować opodatkowanie estońskim CIT. Z roku na rok taką możliwość wybiera coraz więcej podatników. Jednak estoński CIT, choć oferuje korzyści podatkowe, to nadal nowa i niezbadana forma opodatkowania. Dlatego wielu księgowych nie czuje się do końca pewnie przy codziennym rozliczaniu estoński CIT.
Większość spółek po zakończeniu 2023 będzie składać zeznanie dopiero po raz pierwszy lub drugi.
Z myślą o uzyskaniu większego komfortu i pewności przy prowadzeniu ksiąg w spółce na estońskim CIT zapraszamy na szkolenie „Estoński CIT. Podatkowo-bilansowe zamknięcie roku 2023.

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zweryfikowania prawidłowości sposobu postępowania przy rozliczaniu ryczałtu.
Szkolenie w sposób praktyczny odnosi się do obowiązków jakie przez cały rok ciążył na spółkach opodatkowanych ryczałtem. Szkolenia skupia się maksymalnie na zagadnieniach z jakimi zmagają się księgowi po wejściu w ryczałt.
Szkolenie jest bogate w przykłady praktyczne, ponieważ wykładowcy na co dzień doradzają i audytują spółki na estońskim CIT.

Grupa docelowa.
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych pracujących w spółkach, które rozliczają, ryczałtem jak również dla właścicieli i kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za controling poprawności rozliczenia podatkowego.

Korzyści z uczestnictwa.
– pozyskanie kompleksowej, tj. podatkowo-bilansowej wiedzy na temat rozliczenia estońskiego CIT.
– poznanie obszarów, które w praktyce stanowią zagrożenie dla spółek na ryczałcie.
– pozyskanie praktycznych wskazówek na temat sposobu prowadzenia ksiąg spółki na estońskim CIT.

Prowadzący:

Hubert Grzyb – adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doświadczony wykładowca. W ramach praktyki zawodowej wdraża estoński CIT w spółkach oraz audytuje poprawność rozliczenia ryczałtu w spółkach, które już rozpoczęły jego stosowanie.

dr Agnieszka Wencel – specjalista w zakresie rachunkowości, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Współautor Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Wartości Niematerialne i Prawne”. Od ponad 20 lat niezależny konsultant z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, autor lub współautor licznych opracowań i opinii sporządzonych dla wielu polskich przedsiębiorstw, w tym dla Spółek notowanych na GPW w Warszawie.

PROGRAM

Dzień I – Podatkowe zamknięcie roku 2023.

1. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu ukrytych zysków.
a) Najem od podmiotów powiązanych.
b) Pożyczki.
c) Usługi niematerialne.
d) Zakup pozostałych usług od podmiotów powiązanych.
e) Zakup towarów od podmiotów powiązanych.
f) Sprzedaż do podmiotów powiązanych.
g) Wynagrodzenia wypłacane podmiotom powiązanym.
h) Świadczenia rzeczowe/benefity udostępniane podmiotom powiązanym.
i) Diety, PPK.
j) Wynagrodzenie z art. 176 KSH.
k) Korzystanie z samochodów osobowych przez podmioty powiązane.
l) Zwroty za zakupy.
m) Pozostałe.
n) Podstawa opodatkowania ryczałtem. Brutto/netto?
o) Prawidłowa stawka ryczałtu.
p) Moment powstania dochodu.
2. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych
z działalnością gospodarczą?
a) Kary umowne i odszkodowania.
b) Spotkania integracyjne.
c) Gastronomia i catering.
d) Szkolenia i wyjazdy z kontrahentami.
e) Prezenty, upominki.
f) Artykuły spożywcze.
g) Korzystanie z samochodów osobowych przez pracowników.
h) Benefity dla pracowników.
i) Nieodliczony podatek VAT.
j) Darowizny, wydatki CSR.
k) Vouchery, konkursy i inne mechanizmy wsparcia sprzedaży.
q) Pozostałe.
r) Podstawa opodatkowania ryczałtem. Brutto/netto?
l) Prawidłowa stawka ryczałtu.
m) Moment powstania dochodu.
3. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu wypłaconych dywidend
oraz zaliczek na poczet dywidendy.
a) Prawidłowa stawka ryczałtu.
b) Termin zapłaty ryczałtu.
c) Zmiana uchwały w sprawie podziału zysku.
d) Prawidłowość pomniejszenia podatku PIT o podatek CIT.
e) Pułapki przy wypłacie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
4. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu zmiany wartości
składników majątku.
a) Skutki podatkowe reorganizacji w trakcie opodatkowania ryczałtem.
5. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu zysku netto.
6. Identyfikacja w spółce przychodów podatkowych, które nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto.
a) Nieoprocentowane pożyczki.
b) Udostępnienie składników majątku.
c) Licencje i znaki towarowe.
d) Bezpłatne poręczenia i zabezpieczenia spłaty wierzytelności.
7. Weryfikacja warunków wejścia i utrzymania się w ryczałcie w przyszłym roku.
a) Przychody pasywne.
b) Zatrudnienie.
c) Struktura udziałowa.
d) Pozostałe warunki.
e) Warunki dotyczące sprawozdania finansowego oraz ZAW/RD i OSW-RD.
f) Estoński CIT a schematy podatkowe.
8. Zeznanie CIT za 2023 r.
a) Prawidłowe wypełnienie zeznania CIT-8E.
b) Prawidłowe wypełnienie załącznika CIT/EZ.

Dzień II – Bilansowe zamknięcie roku 2023

1. Weryfikacja obowiązków związanych z wyodrębnieniem kapitałów własnych.
a) Wyodrębnienie na kontach księgowych.
b) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
2. Dostosowanie planu kont do opodatkowania ryczałtem.
a) Planowane zmiany do JPK_KR.
3. Bilansowa poprawność ewidencjonowania dochodu z tytułu ukrytych zysków.
4. Bilansowa poprawność ewidencjonowania dochodu z tytułu wydatków
niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
5. Weryfikacja bilansowego ujęcia dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
a) Rok ujęcia podatku od dywidendy i zaliczki na dywidendę.
b) Wyodrębnienie zysków w kapitale własnym na moment wypłaty.
6. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu nieujawnionych operacji
gospodarczych.
a) Spóźnione faktury.
b) Błędy lat poprzednich.
c) Pozostałe.

Efektem kształcenia na kursie jest, ze uczestnik nabył:

Uczestnik po szkoleniu, Definiuje obszary, które w praktyce stanowią zagrożenie dla spółek na ryczałcie, prowadzi księgi spółki na estońskim CIT. Omawia zasady rozliczania kompleksowo tj. podatkowo-bilansowo. W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 680,00 zł netto /836,40 brutto od osoby, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Szczegóły

Początek:
6 lutego, 2025; 09:00
Koniec:
7 lutego, 2025; 15:00
Koszt:
680,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne