Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Kurs SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEG

kwiecień 12 - kwiecień 27

Zapraszam na

Kurs

SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO

do spraw ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i WNiP

12-13 i 26-27 kwiecień  2025 r.

w godz. od 9.oo do 15.00

w Jeleniej Górze

w B&K ul. Podwale 27/5

Celem Kursu SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO do spraw ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i WNiP jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. środków trwałych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczącej przepisów prawa pracy w Polsce, a także tendencji panujących w Unii oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji środków trwałych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: – ma uporządkowaną wiedzę z zakresu środków trwałych i ich ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, – umie samodzielnie prowadzić ewidencję, wycenę i amortyzację środków trwałych oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą specjalisty w zakresie majątku trwałego, – ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Zajęcia poprowadzi PAULINA SŁAWIŃSKA-KAWKA

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze o kierunku finanse i rachunkowość. Od 2010 roku zdobywał doświadczenie pracując a obecnie prowadząc biuro rachunkowe, a także  pełniąc funkcję głównego księgowego. Prowadząc biuro rachunkowe poszerza kwalifikacje księgowe równocześnie z różnych branżach biznesowych od firm produkcyjnych, usługowych jak i handlowych, budowlane, medyczne czy transportowe, vatowcy, nie Vatowcy – pełen wachlarz.. W pracy zawodowej mam do czynienia zarówno z pełną księgowością jak i z księgowością uproszczoną gdzie zawsze szuka rozwiązań najkorzystniejszych dla podatnika przestrzegając ram przepisów podatkowych.

 

Czas trwania szkolenia 28 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym, pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę, lub pracują na stanowisku samodzielnego lub głównego księgowego i chcą pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych.

Ramowy program usługi

I. EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).

Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.

Samochody – jako specyficzne środki trwałe.

Likwidacja środków trwałych.

Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

Obrót środkami trwałymi w rozumieniu przepisów VAT – import, leasing, itp.

Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

Niskocenne składniki majątku trwałego.

Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.

Wartości niematerialne i prawne definicja bilansowa i podatkowa, amortyzacja, ewidencja różnych zdarzeń gospodarczych.

II. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

Metody amortyzacji bilansowej – liniowa, degresywna (przykłady).

Metody amortyzacji podatkowej (przykłady).

Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

III. INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO WRAZ Z ROZLICZANIEM RÓŻNIC

POINWENTARYZACYJNYCH

Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie interaktywnego wykładu z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków,

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

Efektem kształcenia na kursie jest, że uczestnik pozyska i poszerzy posiadaną wiedzę z zakresu środków trwałych

Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na: ewidencjonowaniu i zarządzaniem majątkiem trwałym,, zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających ewidencji oraz zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe, prawidłowym ustalaniu amortyzacji.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi

1.070,00 zł netto + 23% VAT= 1.316,10 brutto i obejmuje wykład; materiały szkoleniowe, serwis kawowy; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Udostępnij

26012094
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Początek:
12 kwietnia, 2025; 09:00
Koniec:
27 kwietnia, 2025; 15:00
Koszt:
1070,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator