PRAWO PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH z Lidią Rzeszutko

szkolenie zdalne

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych osób zatrudnionych w szkołach, placówkach publicznych i niepublicznych w świetle Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

400,00netto zł