Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » E-Doręczenia

E-Doręczenia

Od 30 grudnia 2023 r. urzędy i inne podmioty publiczne zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 roku, od 30 grudnia 2023 r. będą musiały mieć adres do e-Doręczeń wpisany do bazy adresów elektronicznych (BAE) oraz będą musiały doręczać pisma na adres do e-Doręczeń podmiotom, które z niego korzystają. E-Doręczenia są równoważne prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dowiesz się tego na szkoleniu E-doręczenia – nowy wymiar administracji 2023

 e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące usługi to więcej informacji znajdziesz w zakładce o e-Doręczeniach.