Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Wykonywanie czynności Inspektora Ochrony Danych. Od PROWADZENIA REJESTRU po zgłoszenie incydentu

wrzesień 17

Zapraszam na szkolenie

Wykonywanie czynności Inspektora Ochrony Danych.

Od PROWADZENIA REJESTRU po zgłoszenie incydentu

17 września  2024 r.

od 9.oo do 15.oo w systemie stacjonarnym

w JELENIEJ GÓRZE

w B&K ul. Podwale 27/5

Celem szkolenia jest zapoznanie lub przypomnienie praktycznych aspektów wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych określonych w art. 39 RODO. Szkolenie jest dedykowane dla osób rozpoczynających wykonywanie czynności Inspektora Ochrony Danych, zastępców Inspektora Ochrony Danych oraz pozostałych , którzy potrzebują ugruntowania wiedzy praktycznej w tym zakresie. Mając na uwadze zapisy art. 38 ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wskazówki Grupy art. 29 określone w Wytycznych dotyczące inspektorów ochrony danych przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r., zmienione i przyjęte w dniu 5 kwietnia 2017 roku wykonywanie czynności IOD wymaga szeregu kwalifikacji i kompetencji.

Szkolenie jest ważnym elementem podniesienia kompetencji wykonywania czynności Inspektora Ochrony Danych w oparciu o praktyczne aspekty oparte na długoletnim doświadczeniu prowadzącego.

Ramy czasowe : kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych, w systemie stacjonarnym.

Adresatami kursu są: Inspektorzy ochrony Danych, Zastępcy Inspektorów Ochrony Danych. Specjaliści ochrony danych.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo -seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków, angażowaniem słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Prezentacje w formie pdf. Wzory dokumentów przydatnych w wykonywaniu czynności Inspektora Ochrony Danych.  Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program:

  1. ANALIZA ŚRODOWISKA DZIAŁANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.
  2. ZASADA ROZLICZALNOŚCI.
  3. ANALIZA PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH.
  4. BUDOWANIE DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH.

RYZYKO I PLAN POSTEPOWANIA Z RYZYKIEM.

AKTUALIZACJA POLITYK OCHRONY DANYCH JAKO ODPOWIEDŹ NA RYZYKO.

5. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA, JEGO AKTUALIZACJA ORAZ BIEŻĄCE PROWADZENIE.

6. REJESTR KATEGORII PRZETWARZANIA DANYCH

7. INWENTARYZACJA PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH.

UMOWY POWIERZENIAPRZETWARZANIA DANYCH.

AUDYTOWANIE PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH.

8. WSPÓŁPRACA Z KOMÓRKAMI IT.

9. PLANOWANIE PRACY IOD.

10. REGULAMIN PRACY IOD

PLAN AUDYTÓW.

PLAN SZKOLEŃ.

11. DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI IOD.

SPRAWDZENIA

AUDYTY

STANOWISKA

12. POJĘCIE INCYENTU I PRACA Z INCYDENTEM.

Wykład prowadzi LESZEK MALINOWSKI – absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017.  Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Certyfikowany trener biznesu. Certyfikowany Compliance Officer. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi zgodnie z normą PN ISO/IEC 37001:2016. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach przetwarzających. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Asesor kompetencji zawodowych.

Aktywny członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych, wcześniej Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Współpracownik Fundacji Rozwoju Samorządu Lokalnego. Animator Forum Inspektorów Ochrony danych. Trener i wykładowca. Praktyk sponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych ( ok. 2500 godzin szkoleniowych), mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania ochroną danych osobowych i polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w gminach, miastach i powiatach. Pracownik samorządowy szczebla powiatowego.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności wykonywania czynności IOD w podmiocie zobowiązanym do jego wyznaczenia poprzez zapoznanie z dokumentami niezbędnymi do wykazywania się stosowaniem przepisów RODO w tym wypełnianiem przez Inspektora Ochrony Danych i jego zastępców. Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD, tworzenia dokumentacji zarówno działalności IOD jak i wykazywaniem się zasada rozliczalności, umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych polityk ochrony danych oraz innej kluczowej dokumentacji w procesie wdrażania RODO, analizy procesów przetwarzania danych, analizy ryzyka. Uzyskanie wiedzy jak w sposób rzetelny i obiektywny przeprowadzać audyt przetwarzania oraz umiejętność identyfikacji zagrożeń, podatności. Uczestnik nabędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz będzie miał szanse rozwinąć kompetencje społeczne związane z ciągłym rozwojem osobistym i zawodowym. Nabędzie umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

CENA SZKOLENIA WYNOSI 300,00 netto + 23% VAT. brutto 369,00 i obejmuje: komplet materiałów dydaktycznych, zaliczenie, zaświadczenie o ukończenie szkolenia, serwis kawowy z poczęstunkiem.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl lub wypełnij , oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

9661679
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Data:
17 września
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
300,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia