Przejdź do treści

FAKTURY VAT 2023 z Dariuszem Polakowskim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2023 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2023 roku.

360,00netto zł

Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r. w związku z Dyrektywą UE i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r. z Dariuszem Suchorowskim

szkolenie zdalne

Cel szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami  dotyczących nowych zasad naliczania wynagrodzeń przy prawie do zasiłku chorobowego, jaki charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania, oraz sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego, oraz zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

300,00netto ZŁ

Podatek VAT w 2023 roku z Michałem Gabrysiakiem

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z podatkiem VAT w kontekście zmian obowiązujących od 2023 roku, oraz analiza już wprowadzonych zmian w 2022 roku.

380,00netto zł

Microsoft Excel – poziom podstawowy

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp. W ramach szkolenia omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

450,00netto ZŁ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW aktualne zmiany z Jarosławem Uhornickim

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących prawnych aspektów związanych z zatrudnianiem i współpracą z cudzoziemcami, opodatkowaniem ich dochodów na terytorium Polski oraz dalszych konsekwencji na gruncie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

400,00 netto zł

kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Posiadanie przez organizacje pozarządowe osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków, a szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności

950,00 netto zł

Kurs zasady prowadzenia rachunkowości podatkowej z Małgorzatą Rzeszutek

szkolenie zdalne

Celem kursu jest zaprezentowanie uczestnikom zasad prowadzenia rachunkowości podatkowej i różnic w stosunku do rachunkowości bilansowej – w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów.

950,00netto ZŁ

Microsoft Excel – pełna obsługa arkusza kalkulacyjnego

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest przygotowanie do efektywnego i sprawnego korzystania z możliwości arkuszy kalkulacyjnych, przeznaczone dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego powoduje, że wiele czynności przy użycia komputera można wykonywać szybciej i sprawniej. Pozyskana wiedza pozwala na przygotowanie sobie narzędzi informatycznych, które uczestnik wykorzystuje w swoich codziennych czynnościach, oraz zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami w pracy zawodowej.

1.150netto ZŁ

Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany, zastosowanie Excela w kadrach i księgowości

Jelenia Góra ul.Podwale 27 ul. Podwale 27, Jelenia Góra, Dolnośląskie

Celem kursu jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą tabel przestawnych oraz zasady graficznej prezentacji danych, zarówno w postaci wykresów, nadawania kolorów komórkom spełniających wybrane kryteriach oraz tworzenia pulpitu managera.

570,00netto zł