Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

« Wszystkie Oferta

KURS KADRY I PŁACE OD PODSTAW DO SPECJALISTY – zgodnie z kodem zawodów

14 września; 09:00 - 7 grudnia; 15:00

1.690zł

 Zapraszamy na kolejna edycję

KURS KADRY I PŁACE

OD PODSTAW DO SPECJALISTY

zgodnie z kodem zawodów

Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

planowane w terminie 14 września 2024 roku – 7 grudnia 2024

zajęcia odbywają się w Jeleniej Górze w B&K ul. Podwale 27/5

Kurs obejmuje 75 godziny lekcyjnych, 11 spotkania po 7 godzin w systemie weekendowym sobota/niedziela w godz. 9.oo do 14.45 w tym 2 godziny egzamin, razem 77 godzin, prowadzony przez praktyków z PIP, ZUS i firm.

CEL KURSU

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji. W ramach kursu uczestnicy opanują między innymi umiejętność wyliczania wynagrodzenia za pracę, rozliczania składek ZUS, sporządzania umów o pracę, ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji, posługiwania się programem PŁATNIK, obsługa systemu kadrowo-płacowego COMARCH OPTIMA.

ADRESACI KURSU

 • osoby, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń nie mające wiedzy i doświadczenia w przedmiotowej dziedzinie,
 • osoby pracujące w działach finansowo-księgowych, które chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu obsługi kadr i płac pracowników,
 • osoby, które rozpoczęły już pracę w działach kard i płac, ale chciałby uzupełnić swoje kwalifikacje, oraz osoby pracujące w innych działach, niż kadry i płace, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem

Umiejętności nabyte przez uczestników:

 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacją w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik
 • poznanie zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS
 • umiejętność obsługi komputerowego programu do obsługi zagadnień kadrowo-płacowych.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:
Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307)
Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o UKOŃCZENIU KURSU wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

PROGRAM KURSU

1. Źródła i zasady prawa pracy

• źródła prawa pracy
• zasady prawa pracy
• regulamin pracy, wynagrodzenia, świadczeń socjalnych – sposób przygotowania
• obowiązki pracodawcy względem urzędów
• wybrane zagadnienia z BHP

2. Nawiązanie stosunku pracy

• umowa na okres próbny
• umowa na czas określony
• umowa na czas nieokreślony
• umowa na zastępstwo
• umowa na czas wykonywania określonej pracy
• umowa o pracę – podstawowe i fakultatywne składniki umowy
• obowiązki pracodawcy wobec pracownika
• obowiązki pracownika wobec pracodawcy
• inne formy zatrudnienia – kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie
• telepraca

3. Ustanie stosunku pracy

• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy przez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
• rozwiązanie umowy z dniem, do którego została zawarta
• rozwiązanie umowy po wykonaniu pracy, dla której została zawarta
• rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika
• wygaśnięcie umowy o pracę

4. Czas pracy

• normy czasu pracy
• systemy i rodzaje czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych
• praca w nocy
• praca w niedzielę i święta
• dyżury w miejscu pracy i dyżury w domu
• usprawiedliwianie nieobecności w pracy

5. Urlopy pracownicze

• urlopy wypoczynkowe
• urlopy bezpłatne
• urlopy okolicznościowe
• urlopy szkoleniowe
• urlopy macierzyńskie
• urlopy wychowawcze
• ochrona kobiet w pracy

6. Dokumentacja personalna i odpowiedzialność pracownicza

• akta osobowe – omówienie, ćwiczenia
• ochrona danych osobowych
• odpowiedzialność porządkowa
• odpowiedzialność materialna

7. Wynagrodzenia

• systemy wynagrodzeń
• terminy i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
• zmienne składniki wynagrodzenia – koszty uzyskania przychodu ulga podatkowa, progi podatkowe
• ochrona wynagrodzenia
• technika naliczania wynagrodzenia za pracę
• technika naliczania umów cywilnoprawnych
• wynagrodzenie pomniejszone z innych powodów niż choroba
• wynagrodzenie pomniejszone z powodu choroby
• wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
• wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego – technika naliczania
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
• wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• odprawy i odszkodowania
• wypłaty z ZFŚS
• świadczenia rzeczowe dla pracownika na liście płac
• zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

8. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

• ubezpieczenie społeczne
• ubezpieczenie zdrowotne
• zasady zgłaszania pracowników do ubezpieczenia
• zasady wyrejestrowania pracownika z ubezpieczenia
• wysokość stawek procentowych dla poszczególnych ubezpieczeń
• podział w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne między ubezpieczonym, a płatnikiem składek
• ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą
• obliczanie zasiłków chorobowych

9. Warsztaty komputerowe – COMARCH OPTIMA Kadry Płace

• zarejestrowanie firmy
• zarejestrowanie pracowników
• przyjęcie do pracy
• wprowadzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
• rejestracja zdarzeń w kalendarzu pracownika
• wprowadzanie wzorców indywidualnych dla pracownika
• rozwiązanie umowy o pracę
• zakładanie okresów
• praca z dokumentacją personalno-płacową
• raporty kadrowo-płacowe
• deklaracje podatkowe PIT4R, PIT8AR, PIT 11, PIT8C
• zmiany i korekty danych w programie
• wprowadzanie parametrów podatkowych i zusowskich.
• Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Płatnika

10. Warsztaty komputerowe – obsługa nowej wersji programu Płatnik

• omówienie najważniejszych zmian w programie
• aktualizacja komponentów programu
• zmiany w kartotece płatnika i ubezpieczonego
• założenie firmy, czyli nowego Płatnika składek
• zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• wprowadzenie danych pracowników i płatnika składek
• modyfikacja danych ubezpieczonych i płatnika składek
• zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• dokumenty rozliczeniowe do ZUS
• zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych
• zasady korygowania dokumentów rozliczeniowych
• wysyłka i potwierdzanie zestawów dokumentów do ZUS

CENA SZKOLENIA WYNOSI 1.690,00 zł. i obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • autorskie materiały szkoleniowe, wzorcową dokumentacje pracowniczą
 • serwis kawowy,
 • przystąpienie do egzaminu końcowego oraz wydanie zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 2175).
 • oraz certyfikat potwierdzających posiadane kwalifikacje Kadrowo – Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu: Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307) i Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo.

Szczegóły

Początek:
14 września; 09:00
Koniec:
7 grudnia; 15:00
Koszt:
1.690zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , , , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator