Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany z zastosowaniem go w kadrach i księgowości

czerwiec 05 - czerwiec 12

Zapraszamy na kurs

Microsoft Excel – poziom średniozaawansowany

z zastosowaniem go w kadrach i księgowości

 5 i 12 czerwca 2024 r.

w Jeleniej Górze  w B&K ul. Podwale 27/5

w godzinach 9.oo – 15.oo

Celem kursu jest przygotowanie do efektywnego i sprawnego korzystania z możliwości arkuszy kalkulacyjnych, przeznaczone dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Poznanie możliwości arkusza kalkulacyjnego powoduje, że wiele czynności przy użycia komputera można wykonywać szybciej i sprawniej. Pozyskana wiedza pozwala na przygotowanie sobie narzędzi informatycznych, które uczestnik wykorzystuje w swoich codziennych czynnościach, oraz zapoznanie użytkownika w zasadami pracy w arkuszu kalkulacyjnym oraz jego zastosowaniem i możliwościami w pracy zawodowej. Użytkownik zapozna się z tworzeniem podstawowych obliczeń oraz z gotowymi rozwiązanymi analitycznymi, ułatwiającymi typowe zadania w pracy, domu, uczelni itp aż do praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach kursu omawiana jest również problematyka graficznej prezentacji danych, bezpieczeństwa, drukowania.

Szkolenie jest prowadzane w formie warsztatów, z krótkimi wstępami rozpoczynającymi każdy nowy blok tematyczny.

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę o MS Office, i chcą poznać lepiej to narzędzie i zwiększyć swoje kompetencje w zakresie jego obsługi i efektywnie wykorzystywać program Excel do pracy. Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują z programem Excel lub dawno nie korzystały z programu, a chciałyby odświeżyć  wiedzę na ten temat.

Szkolenie prowadzi

PIOTR PIERZ wykształcenie wyższe: inżynierskie kierunek elektronika i komunikacja, uzupełniające magisterskie kierunek informatyka na Politechnice Wrocławskiej, doświadczenie: administrator sieci, tworzenie formuł w Excelu w zakresie obliczania wynagrodzenia za prace przy zmianach wymiaru etatu w okresie obliczeniowym, OD 2009 wdrożeniowiec programu Comarch Optima (eksport oraz import danych w formacie Excela), opieka programowa (Optima, Office), specjalizacja moduł kadry i płace, oraz program Płatnik.

Czas trwania kursu: 14 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym, 2 dni po 7 godzin lekcyjnych od 9.oo do 15.oo.

Program kursu:

Wprowadzenie do pracy z programem Excel
Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem MS Excel
Omówienie budowy okna programu Excel
Tworzenie, zapisywanie oraz edycja plików
Praca w arkuszach
Tworzenie, edycja, ukrywanie i usuwanie arkuszy
Wstawianie, usuwanie, przenoszenie, ukrywanie: komórek, wierszy, kolumn
Wyszukiwanie danych w arkuszach
Operacje na danych
Wprowadzanie, edycja oraz usuwanie danych (liczbowych, tekstów, dat)
Kopiowanie i wklejanie danych
Przydatne skróty
Formatowanie komórek
Parametry czcionki, wyrównanie, zawijanie tekstu i obramowanie
Formatowanie danych liczbowych, procentowe, walutowe, księgowe, zaokrąglenia Formatowanie dat
Scalanie komórek
Funkcje i formuły
Odwołania do komórek i zakresów, odwołania względne i bezwzględne
Odwołania do innych arkuszy i skoroszytów
Kreator i kategorie funkcji
Omówienie działania takich funkcji jak: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX, ZAOKR, ILE.LICZB, JEŻELI
Filtrowanie i sortowanie danych
Filtrowanie danych tekstowych, liczbowych, typu data
Sortowanie danych tekstowych, liczbowych, typu data
Formatowanie warunkowe
Formatowanie komórek zawierających określony tekst
Formatowanie komórek zawierających wartości
Formatowanie komórek spełniających określone kryteria np. większy, mniejszy
Wykresy
Rodzaje wykresów
Elementy wykresów
Tworzenie, kopiowanie, edycja i usuwanie wykresów
Drukowanie
Ustawienia drukowania (m.in. marginesy, numery stron)
Drukowanie arkuszy
Drukowanie obszarów
Wydruk do pdf.
Wprowadzanie danych
Wyszukiwanie oraz zaznaczanie pustych komórek oraz ich wypełnianie
Narzędzie PRZEJDŹ DO oraz CTRL+ENTER
Formatowanie danych w Excelu
Formatowanie komórek i wartości, tworzenie własnych formatów wartości i ich kopiowanie. Tworzenie hiperłączy i komentarzy
Formatowanie danych, obliczenia oraz filtrowanie danych w tabeli za pomocą fragmentatorów
Obliczenia za pomocą formuł i funkcji
Omówienie operatorów matematycznych i logicznych
Zagnieżdżanie funkcji
Odwołania względne, bezwzględne i mieszane
Przypomnienie funkcji dostępnych w poleceniu Σ AUTOSUMOWANIE
Funkcje logiczne JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.BŁĄD
Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO – pobieranie i wyszukiwanie danych z innego zakresu
Funkcje daty i czasu DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, DATA.RÓŻNICA, DATA itp.
Funkcje tekstowe LEWY, PRAWY, Z.WIELKIEJ.LITERY, LITERY.WIELKIE, FRAGMENT.TEKSTU itp.
Sortowanie i filtrowanie
Sortowanie zaawansowane dla danych numerycznych, tekstowych i dat
Filtrowanie danych oraz tworzenie zaawansowanych kryteriów
Teksty
Podział tekstu za pomocą narzędzia TEKST JAKO KOLUMNY oraz jego łączenie
Pobieranie danych z pliku TXT/CSV
Daty i czas
Omówienie daty w oraz czasu Excelu w kontekście formatu i wartości
Obliczenia dokonywanie na datach i na czasie
Formatowanie warunkowe
Wyróżnianie danych spełniających wybrane kryteria za pomocą kolorów, ikon, gradientów. Wyróżnianie kolorem kilku najwyższych/najniższych wartości, nadawanie koloru całym wierszom, w których występuje komórka spełniająca wprowadzone kryterium
Wykresy
Tworzenie wykresów (kołowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, itd.) oraz edycja ich elementów składowych. Tworzenie wykresów z dwoma osiami, przebiegu w czasie. Omówienie zasad tworzenia wykresów przy prezentacji danych
Bezpieczeństwo i kontrola poprawności wprowadzanych danych
Zabezpieczanie pliku oraz struktury dokumentu przed otwarciem lub zmianami. Ochrona części komórek w arkuszu, zabezpieczanie komórek przed wprowadzaniem nieprawidłowych danych.  Tworzenie pól listy.
Tabela Przestawna
Narzędzia ułatwiające pracę
Wypełnianie błyskawiczne, Znajdź i Zamień, Szybka analiza
Drukowanie
Ustawienia podziału stron, obszaru wydruku. Zarządzanie elementami w nagłówku i stopce, dołączanie daty, godziny, logo firmy, numeracji stron.
Zabezpieczanie danych, arkuszy i pliku przed zmianami
Zadania podsumowujące omówione zagadnienia

Efektem kształcenia na kursie jest nauka praktycznego wykorzystania Excela do automatyzacji, analizy i poprawy danych oraz do wykonywania obliczeń związanych z wykorzystaniem funkcji logicznych, tekstowych, wyszukiwania itp. W ramach szkolenia użytkownicy poznają możliwości analiz za pomocą tabel oraz zasady graficznej prezentacji danych, zarówno w postaci wykresów, nadawania kolorów komórkom spełniających wybrane kryteriach oraz tworzenia pulpitu managera, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w kursie wynosi 650,00 zł netto + 23% VAT= 799,50 brutto i obejmuje wykłady-zajęcia warsztatowe przy komputerach, konspekt wykładowcy; serwis kawowy; poczęstunek; zaświadczenie.

Można zabrać na zajęcia swojego laptopa z programem Exel.

Ilość osób ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

4165481
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
5 czerwca; 09:00
Koniec:
12 czerwca; 15:00
Koszt:
650,00netto ZŁ
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , , , ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia