Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Środki trwałe oraz WNiP z Anną Kropielnicką

wrzesień 17

 Zapraszamy na szkolenie

ŚRODKI TRWAŁE oraz

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

w świetle polskiego prawa bilansowego i podatkowego

17 września  2024 r.

w Jeleniej Górze w godzinach 9.oo – 15.oo

w B&K ul. Podwale 27/5

Prowadzący  : ANNA KROPIELNICKA –od 1992 zajmuje się działalnością dydaktyczną i szkoleniową najpierw jako asystent Katedry Finansów i Rachunkowości, a później jako wykładowca w SKwP na kursach dla główny księgowych. Jest praktykującym głównym księgowym w dużej spółce akcyjnej, wcześniej właścicielka biura rachunkowego, posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletni, doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, środków trwałych, podatku odroczonego, Zamknięcia roku dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które mają do czynienia ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi w firmie. Na szkoleniu zostaną omówione między innymi praktyczne aspekty rachunkowe i podatkowe wykorzystywania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostce.

Adresaci szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym, pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę, lub pracują na stanowisku samodzielnego lub głównego księgowego i chcą pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Program szkolenia :

 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
 • Ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych
 • zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
 • wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
 • wartość firmy powstała przy nabyciu przedsiębiorstwa
 • rozchód wartości niematerialnych i prawnych
 1. ŚRODKI TRWAŁE I ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE
 • Ewidencja środków trwałych i środków trwałych w budowie
 • Zasady ewidencji analitycznej środków trwałych
 • Cena nabycia środka trwałego
 • Koszt wytworzenia środka trwałego wybudowanego we własnym zakresie
 • rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego
 • nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym
 • ogólne zasady amortyzacji bilansowej środków trwałych
 • wycena bilansowa środków trwałych
 • nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środka trwałego
 • rozchód środków trwałych
 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE W PODATKU DOCHODOWYM CIT
 • definicja środków trwałych podlegających amortyzacji
 • definicja wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
 • składniki majątku niepodlegające amortyzacji
 • wartość początkowa składnika majątku
 • metody amortyzacji
 • zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych oraz środkach trwałych
 1. INNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
 • nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
 • rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
 1. WYBRANE ZAGADNIENIA INWENTARYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych i zdobycie aktualnej wiedzy na temat środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poznanie praktycznych zasad ujęcia bilansowego wartości niematerialnych i prawnych

poznanie praktycznych zasad ujęcia podatkowego wartości niematerialnych i prawnych, poznanie praktycznych zasad ujęcia bilansowego środków trwałych, poznanie praktycznych zasad ujęcia podatkowego środków trwałych, uzyskanie praktycznych informacji i porad dotyczących WNiP oraz środków trwałych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykład, konspekt wykładowcy, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

9665629
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Data:
17 września
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
380,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia