Ładowanie Oferta

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców od 01.07.2022- warsztaty praktyczne z Danielem Druzdem

czerwiec 24

Zapraszamy na szkolenie

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników

i zleceniobiorców od 01.07.2022

w godz. od 9.oo do 14.oo

ZDALNIE

24  czerwca  2022 r.

Prowadzący  DANIEL DRUZD  ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kierownik zespołu kadrowo-płacowego w firmie branży zbrojeniowej oraz bogate doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń i zasiłków. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez uznane firmy szkoleniowe w Polsce, realizujący również szkolenia zamknięte.

Cel szkolenia: utrwalenie i zdobycie nowych umiejętności w zakresie ustalania wysokości składników wynagrodzenia i zasiłków oraz sporządzania list płac do umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest osobom zajmujących się sprawami płacowymi w podmiotach zatrudniających, biurach rachunkowych.

Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PROGRAM:

    1.Pobór zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawców w 2022 roku

 • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek
 • brak możliwości odliczania składki zdrowotnej w wymiarze 7,75 % podstawy
 • nowa ulga pomniejszająca podstawę opodatkowania u niektórych pracowników (dla „klasy średniej”)
 • naliczanie podatku po przekroczeniu pierwszego progu skali podatkowej
 • zmiany wynagrodzenia netto pracownika
 • mechanizm odroczenia poboru części zaliczki
 • przychody zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych
 1. Opodatkowanie umów zleceń
 • zasady ogólne po zmianach
 • mechanizm odroczenia poboru części zaliczki
 • zryczałtowany podatek dochodowy
 • kalkulacja wynagrodzenia netto
 1. Zmiany w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotnej
 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • nowe tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2022 roku
 • naliczanie, pobieranie i przekazywanie składek do ZUS
 1. Rozliczanie wynagrodzeń chorobowego i zasiłków od 1 stycznia 2022 roku
 • nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy
 • podwyższenie podstawy zasiłku chorobowego za okres w szpitalu
 • podstawa zasiłków chorobowych pracowników
 1. Zmiany wskaźników płacowych w 2022 roku
  • wynagrodzenie minimalne pracowników
  • minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców
  • współczynnik ekwiwalentowy

Efektem kształcenia na kursie jest: że uczestnik nabędzie wiedzę o regulacjach prawnych z zakresu rozliczania wynagrodzenia i zasiłków. Uczestnik szkolenia zaznajomi się z praktycznymi wyliczeniami związanymi z prawidłowym sporządzaniem list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 320,00 zł netto + 23% VAT= 393,60 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców (wysłane mailowo); zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

3080160
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne