Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

« Wszystkie Oferta

ZAMKNIĘCIE ROKU 2025 w PODATKU PIT – OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW

16 stycznia, 2025; 09:00 - 15:00

3420,00netto zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie

 ZAMKNIĘCIE  ROKU  2023 w PODATKU PIT

– OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW

Podsumowanie zasad dotyczących poboru i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku w zakładach pracy.
Zasady dotyczące sporządzania informacji i deklaracji podatkowych z
uwzględnieniem zmian obowiązujących w roku 2023 – formularze PIT-11, PIT-4R,
PIT-8AR, PIT-R, IFT-1/IFT-1R

które odbędzie się

16  stycznia  2025 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

ZDALNIE

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z zakresu sporządzania i przesyłania rozliczeń rocznych PIT za 2023 r. .

Grupa docelowa:

Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac, pracowników działów finansowo-księgowych, osoby odpowiedzialne za naliczenie i pobór podatku dochodowego oraz wszystkie osoby zainteresowane wskazanym tematem.

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla doświadczonych pracowników.

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r., które wpływają na prawidłowe rozliczenie roczne podatku PIT.

Wskazanie prawidłowego wypełniania poszczególnych formularzy PIT

Uczestnicy szkolenia pozyskają wiedze z zakresu zasad prawidłowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypełniania i przesyłania obowiązujących formularzy rozliczeniowych za 2023 rok,

Metody pracy

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

Prowadzący MAŁGORZATA ŚWIĄTEK ekspert w obszarze podatku PIT,  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w   organach skarbowych w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących, znany długoletni wykładowca ceniony przez uczestników szkoleń. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program szkolenia:

1. Obowiązki płatników w zakresie opodatkowania pdof wypłaconych wynagrodzeń ze stosunku pracy:
– w trakcie zartudnienia,
– po ustaniu zatrudnienia.
2. Konsekwencje dot. zwrotu składek ZUS mające wpływ na opodatkowanie przychodów oraz sporządzenie informacji PIT 11 i deklaracji PIT 4R.
3. Pracownicze koszty uzyskania przychodów, w tym koszty 50% dla twórców.
4. Konsekwencje zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w świetle Interpretacji Ogólnej N r D D 3 .8 2 0 3.1. 2 0 2 3 Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie
5. Zasady dotyczące ryczałtów przyznanych od 5 kwietnia 2023 r. kuratorom sądowym w przypadku gdy zawodowy kurator ma trudności w przemieszczaniu się komunikacją publiczną i w związku z tym wykorzystuje do celów służbowych prywatne auto.
6. Zasady dotyczące korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych.
7. Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zwiększonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych pracujących zdalnie w świetle znowelizowanego kodeksu pracy oraz zwracanych im przez pracodawców świadczeń.
8. Zasady dotyczące stosowania przez płatników zwolnienia z opodatkowania przychodów objętych ulgami:
– dla młodych,
– na powrót,
– rodzina 4+
– seniorów.
9. Opodatkowanie przez płatników wynagrodzeń wypłaconych podatnikom korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania po przekroczeniu limitu tj. 85 528 zł przychodu objętego zwolnieniem.
10. Zastosowanie przez płatników zwolnienia z opodatkowania wypłaconych wynagrodzeń na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń.
11. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania pdof zasiłków macierzyńskich wypłacanych podatnikom znajdującym się w grupach uprzywilejowanych .
12. Omówienie oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek pobieranych przez płatników.
13. Skutki podatkowe wynikające z oświadczeń i wniosków złożonych przez podatników w czasie trwania stosunków prawnych i po ich zakończeniu.
14. Omówienie obowiązującego w 2023 roku formularza PIT-2(9) -interpretacje dot. niektórych problemów.
15. Stosowanie przez płatników zwolnień przedmiotowych z art. 21 ustawy.
16. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście – art. 13 ustawy pdof
18. Zasady stosowania ulgi podatkowej w trakcie trwania umów i po ich zakończeniu w stosunku do:
– umów o pracę,
– umów zlecenia.
19. Opodatkowanie przez płatników przychodów z praw majątkowych – art. 18 ustawy pdof. (m. in. prawa autorskie i pokrewne).
20. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów – PIT – 8AR
21. Zasady opodatkowania dodatków dla sołtysów wprowadzonych od 1 lipca 2023 r. na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
22. Omówienie zasad dotyczących sporządzania informacji podatkowych PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.
23. Omówienie zasad dotyczących sporządzania deklaracji podatkowych przez płatników PIT-4R, PIT-8AR.
24. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników w trakcie szkolenia i po zakończeniu.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych z zakresu sporządzania i przesyłania rozliczeń rocznych PIT za 2023 r., umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 340,00 zł netto + 23% VAT= 418,20 brutto, obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Zapisz się już dziś, wypełnij Formularz zgłoszeniowy

Możesz także pobrać kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo oraz oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Szczegóły

Data:
16 stycznia, 2025
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
3420,00netto zł
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne