Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

CIT w 2024 roku – najczęściej zadawane pytania z Aleksandrem Gniłką

czerwiec 24

Zapraszamy na szkolenie

 CIT w 2024 roku

najczęściej zadawane pytania

w dniu

24  czerwca  2022 roku

 w godzinach 9.oo – 14.oo

 ZDALNIE

 

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami w podatku dochodowym CIT, oraz podczas szkolenia słuchacze uzyskają odpowiedzi na szereg trudnych pytań dotyczących podatku dochodowego CIT

Prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA
doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP itd.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania kosztów.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym i zdalnym

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

  1. Podatek CIT – najczęściej zadawane pytania
  • Czy przychody z odsetek stanowią przychody z zysków kapitałowych; Jeśli tak to w jaki  sposób należy je opodatkować, ustalić podstawę opodatkowania w CIT?
  • Jakie są warunki brzegowe opodatkowania CIT stawką obniżoną 9%; co w sytuacji kiedy w trakcie roku zostanie przekroczony próg przychodowy w wysokości 2 ml eur?
  • Kiedy i kto (jacy podatnicy CIT) będą podlegać opodatkowaniu tzw. minimalnym podatkiem przychodowym od 2024r. (kiedy będzie płacony i w jakiej wysokości, podstawa i wysokość opodatkowania, czy należy gdzieś wykazywać podstawę opodatkowania?
  • Czy żaden podatnik CIT i PIT nie może już amortyzować nieruchomości mieszkalnych; w jakich przypadkach jest to możliwe?
  • Czy w każdym przypadku realizowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych; jeśli tak to w jakich terminach podatnicy powinni realizować te obowiązki?
  • Co można zrobić z nieuregulowanymi należnościami od strony podatków dochodowych: zaliczyć w koszty, zmniejszyć podstawę opodatkowania? Jakie podatnicy mają możliwości i w jakich terminach działania takie są możliwe?
  • Czy poniesienie danego wydatku w celu zachowania, zabezpieczenia i uzyskania przychodu przy jednoczesnym nie wyłączeniu tego wydatku z kosztów podatkowych (wymienionych w katalogu n-kupów) jest wystarczające do zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów?
  • Jakie płatności na rzecz kontrahentów zagranicznych podlegają opodatkowaniu w Polsce tzw. podatkiem u źródła; czy nie dokonując potrącenia przy płatnościach na rzecz podmiotów zagranicznych na polskich podmiotach ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji i informacji podatkowych?
  • Jakie są zasady i terminy zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez podatników podatku CIT; podział na koszty pośrednie i bezpośrednie, szczególny moment zaliczania w koszty podatkowe wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na środki trwałe, wnipy oraz remonty, modernizacje i inne?
  • Czy każdego podatnika dotyczą regulacje dotyczące limitowania w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tzw. kosztów finansowania dłużnego; jaka jest kwota wolna; jak postąpić w przypadku przekroczenia pewnych limitów podatkowych?
  • Czy wszyscy podatnicy CIT mają możliwość aktywowania w kosztach podatkowych tzw. hipotetycznych odsetek; na jakich zasadach, kiedy i w jakich wysokościach podatnicy CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek związanych z tzw. finansowaniem własnym?
  • Co musi zrobić podatnik CIT aby wybrać opodatkowanie tzw. CIT-em estońskim; czy jest to rozwiązanie opłacalne dla spółki jak i wspólników tejże spółki; jakie są szanse i zagrożenia związane z taką formą opodatkowania podatkiem CIT?
  • Czy fundacja rodzinna pozwoli na nieopodatkowanie przychodów/dochodów generowanych przez fundację rodzinną; kiedy pojawi się ewentualny podatek i w jakiej wysokości?
  • Czy spółki jawne i komandytowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych; jak wygląda opodatkowanie osób prawnych – wspólników spółek komandytowych i jawnych; kiedy powstaje obowiązek podatkowy i na jakich zasadach?
  • Czy wydatki na kary umowne i odszkodowania, wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring, koszty przynależności do danych organizacji stanowią zawsze koszty uzyskania przychodu?
  • Czy wydatki związane z samochodami osobowymi mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów; limity i ograniczenia związane z kosztami używania, kosztami ubezpieczeń, limitami wydatków leasingowych i innych związanych z samochodami osobowymi?
  1. Pytania uczestników.

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania podstawy podatku CIT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych i obowiązujących obecnie, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 360,00 zł netto + 23% VAT= 442,80 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie, 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Udostępnij

935499
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Data:
24 czerwca
Godzina:
09:00 - 14:00
Koszt:
360,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi: