Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

KURS KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW zgodny z kodem zawodu 331301 KSIĘGOWY z systemem komputerowym Comarch Optima

maj 11 - wrzesień 29
 KURS
KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW

zgodny z kodem zawodu 331301 KSIĘGOWY z systemem komputerowym

planowany termin 11 maj 2024 roku – 29 wrzesień 2024 roku 

zajęcia realizowane są STACJONARNIE

w Jeleniej Górze ul. Podwale 27/5

(przy Galerii Nowy Rynek-dworzec PKS)

 Adresaci kursu

Nasz kurs rachunkowości od podstaw został przygotowany z myślą o osobach, które nie miały w przeszłości kontaktu z rachunkowością, a chciałyby rozpocząć karierę w finansach. Może również okazać się pomocny dla tych, którzy kiedyś mieli już styczność z rachunkowością (np. studia), ale chcą lub potrzebują przypomnieć sobie podstawy.

Na kursie księgowości od podstaw zostaną przedstawione szczegółowo nie tylko podstawowe zagadnienia oraz pojęcia wykorzystywane w rachunkowości ale również zasady dotyczące podatku VAT, podatków dochodowych oraz środków trwałych.

Cel kursu

Celem nauki jest przygotowanie do pracy na stanowisku księgowego (kod zawodu 331301).

Forma kursu

Kurs obejmuje 84 godzin lekcyjnych w tym 2 godziny egzaminu.

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktykę, część kursu stanowią zajęcia praktyczne polegające na pracy z programem Finansowo-Księgowym Comarch Optima. Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują założenie firmy w programie oraz księgowanie różnych operacji gospodarczych. Księgowania odbywają się na podstawie sporządzonych na zajęciach dokumentów oraz otrzymanych materiałów ćwiczeniowych. Dokumenty dotyczą typowych zdarzeń gospodarczych występujących w firmach oraz wyjątków spotykanych w księgowości.  Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy sprawdzają prawidłowość swoich księgowań, poprawiają błędy oraz sporządzają różnego rodzaju zestawienia oraz deklaracje podatkowe.

Zajęcia odbywać się będą średnio co 2 tygodnie – sobota/niedziela w godz. 9:00 – 15:00, po 7 godzin lekcyjnych na spotkaniu.

Program:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości : cele, cechy, pojęcia i zasady
 2. Podstawy prawne rachunkowości : ustawy, akty wykonawcze, dyrektywa.
 • Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowej.
 • Podstawy zapisów w księgach rachunkowych na podstawie dokumentów.
 1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe).
 • Zasady ogólne.
 • Polityka rachunkowości jednostki.
 1. Rozrachunki- zasady ewidencji księgowej (dostawca-odbiorca, publiczno-prawne, z pracownikami).
 2. Zasady ewidencji księgowej poszczególnych składników bilansowych:
 • Ewidencja aktywów trwałych, charakterystyka i zapisy na kontach księgowych.
 • Ewidencja aktywów obrotowych charakterystyka i zapisy na kontach księgowych.
 • Kapitały/ fundusze własne przedsiębiorstwa – charakterystyka i ewidencji.
 • Kapitały/ fundusze obce – charakterystyka i ewidencji.
 1. Ewidencja obrotu towarowego oraz materiałów ( zapasy, rozchody, inwentaryzacja).
 2. Funkcjonowanie kont wynikowych – koszty i przychody podstawowe, operacyjne, finansowe.
 3. Wynik finansowy – charakterystyka i metody sporządzania rachunku zysków i strat.
 4. Sprawozdawczość finansowa
 • Sporządzanie podstawowego sprawozdania finansowego – terminy i rodzaje.
 1. Bilans- charakterystyka i klasyfikacja aktywów i pasywów (majątek firmy i źródła ich finansowania, rodzaje operacji gospodarczych i ich wpływ na aktywa i pasywa. )
 • Aktywa trwałe.
 • Aktywa obrotowe.
 • Kapitały.
 1. Podatki w rachunkowości:
 • Wprowadzenie : pojęcia, klasyfikacja, funkcje, deklaracje i zeznania podatkowe.
 • Prawo podatkowe a prawo bilansowe.
 • Podatki dochodowe:
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Inne podatki i opłaty (cło, akcyza)
 1. Część praktyczna – warsztaty „od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia”
 • Nauka pracy na kontach (budowa kont, otwieranie, zamykanie na dzień bilansowy, ewidencja oraz zestawienia obrotów i sald wraz ze sporządzeniem bilansu oraz rachunku zysków i strat. Zasady wykonywania tych operacji). Praca przy użyciu oprogramowania finansowo –księgowego Comarch Optima.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny. Po uzyskaniu minimum 50% punktów możliwych do osiągnięcia, osoba otrzymuje zaświadczenie w obrębie zawodu Księgowy (kod zawodu księgowy 331301).

Po zdaniu egzaminu uczestnik, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).,

Cena kursu wynosi 1.670,00 zł i obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, podręczniki, serwis kawowy, egzamin, zaświadczenie i certyfikat po zdanym egzaminie. Istnieje możliwość płatności w ratach.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

Share This Event

2074626
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
11 maja; 09:00
Koniec:
29 września; 15:00
Koszt:
1.670zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *