Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Kurs SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO z Anną Kropielnicką

maj 11 - czerwiec 15

Zapraszam na

Kurs

SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO

do spraw ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i WNiP

11 maj – 15 czerwiec  2024 r.

w godz. od 9.oo do 15.00

w Jeleniej Górze

w B&K ul. Podwale 27/5

Celem Kursu SPECJALISTA w zakresie MAJĄTKU TRWAŁEGO do spraw ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i WNiP jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty ds. środków trwałych lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczącej przepisów prawa pracy w Polsce, a także tendencji panujących w Unii oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji środków trwałych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: – ma uporządkowaną wiedzę z zakresu środków trwałych i ich ewidencji, wyceny i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, – umie samodzielnie prowadzić ewidencję, wycenę i amortyzację środków trwałych oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą specjalisty w zakresie majątku trwałego, – ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Zajęcia poprowadzi ANNA KROPIELNICKA –od 1992 zajmuje się działalnością dydaktyczną i szkoleniową najpierw jako asystent Katedry Finansów i Rachunkowości, a później jako wykładowca w SKwP na kursach dla główny księgowych. Jest praktykującym głównym księgowym w dużej spółce akcyjnej, wcześniej właścicielka biura rachunkowego, posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletni, doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, środków trwałych, podatku odroczonego, Zamknięcia roku dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Czas trwania szkolenia 28 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym, pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę, lub pracują na stanowisku samodzielnego lub głównego księgowego i chcą pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych.

Ramowy program usługi

I. EWIDENCJA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA BILANSOWEGO I PODATKOWEGO

Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Różnice definicyjne środków trwałych w pojęciu prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie zastosowanie.

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania.

Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.).

Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji.

Samochody – jako specyficzne środki trwałe.

Likwidacja środków trwałych.

Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych.

Obrót środkami trwałymi w rozumieniu przepisów VAT – import, leasing, itp.

Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

Niskocenne składniki majątku trwałego.

Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania dokumentacji.

Wartości niematerialne i prawne definicja bilansowa i podatkowa, amortyzacja, ewidencja różnych zdarzeń gospodarczych.

II. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Pojęcie amortyzacji i umorzenia.

Metody amortyzacji bilansowej – liniowa, degresywna (przykłady).

Metody amortyzacji podatkowej (przykłady).

Nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

III. INWENTARYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO WRAZ Z ROZLICZANIEM RÓŻNIC

POINWENTARYZACYJNYCH

Pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji w ramach składników majątku trwałego.

Oznaczenia ewidencyjne dla środków trwałych.

Metody prawidłowej inwentaryzacji (komisje inwentaryzacyjne, osoby odpowiedzialne, itp.).

Wykorzystanie komputerów i czytników kodów kreskowych w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

Arkusze inwentaryzacyjne i dokumenty inwentaryzacyjne (protokoły, PK, oświadczenia, wydruki komputerowe, itp.).

Rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych z punktu widzenia podatkowego i księgowego

Metody pracy i materiały szkoleniowe: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie interaktywnego wykładu z elementami ćwiczeń praktycznych w formie – studia przypadków,

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

Efektem kształcenia na kursie jest, że uczestnik pozyska i poszerzy posiadaną wiedzę z zakresu środków trwałych

Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na: ewidencjonowaniu i zarządzaniem majątkiem trwałym,, zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających ewidencji oraz zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe, prawidłowym ustalaniu amortyzacji.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi

1.070,00 zł netto + 23% VAT= 1.316,10 brutto i obejmuje wykład; materiały szkoleniowe, serwis kawowy; zaświadczenie.

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

5792105
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
11 maja; 09:00
Koniec:
15 czerwca; 15:00
Koszt:
1070,00netto zł
Kategorie Oferta:
,
Oferta Tagi:
, , , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *