Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Prawo pracy w 2024 roku z Martą Jaromin

czerwiec 28

 Zapraszamy na szkolenie

PRAWO PRACY W 2024 roku  

– ANALIZA ZMIAN, ORZECZEN I STANOWISK URZĘDÓW

28  czerwca  2024 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

B&K w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27/5

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2024 roku, z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz prowadzenie akt osobowych w 2024, Umowy o pracę w 2024, Świadectwo pracy w 2024. W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne.

Adresaci szkolenia 

 • specjaliści w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, kadrowcy,
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osób, które na co dzień zajmują się zawieraniem umów o prace, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Metody pracy

Wykład prowadzony na podstawie prezentacji z przykładami zastosowań praktycznych z możliwością zadawania pytań.

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Program

 1. Dokumentacja pracownicza oraz prowadzenie akt osobowych w 2024 r.:
 • jak stosować 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • kiedy należy prowadzić odrębne akta w przypadku kontynuacji zatrudnienia tego samego pracownika?
 • kiedy należy przechowywać dokumentację pracowniczą przez 50 lat?
 • obowiązek przekazania wraz ze świadectwem pracy informacji  o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej – WZÓR;
 • czy każdy pracodawca musi mieć założyć E w aktach osobowych?
 1. Koniczność oraz częstotliwość refundacji szkieł kontaktowych dla pracownika.
 2. Konieczność zapewnienia pracownikowi zdalnemu podstawki do laptopa lub dodatkowego monitora – stanowiska PIP.
 3. Udzielanie zwolnienia z tytułu siły wyższej.
 4. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie wzoru, jaki czas ma pracodawca na aktualizację informacji w przypadku zmiany warunków starych pracowników.
 5. Wniosek pracownika o zatrudnienie na czas nieokreślony – odpowiedzieć pracodawcy, co ma zawierać oraz termin udzielenia odpowiedzi.
 6. Dokumentacja urlopowa – indywidualna czy zbiorowa dla poszczególnych lat?
 7. Dokumentacja dotycząca czasu pracy, czy wystarczy mieć ją w formie pliku elektronicznego?
 8. Umowy o pracę w 2024 r.:
 • miejsce pracy w umowie o pracę – jak je wskazać;
 • odmowa wykonania polecenia służbowego z obawy o zdrowie a zwolnienie dyscyplinarne pracownika – wyrok;
 • zawarcie umowy na okres próbny – WZORY ZAPISÓW PO ZMIANANCH Z 2023 r.;
 • najpierw cywilnoprawna, następnie zatrudnienie na umowę o pracę ;
 • wzór umowy o pracę, obligatoryjne nowe zapisy w umowie;
 • na co uważać przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę aby nie popełnić wykroczenia?
 • umowa o pracę niepełnoetatowca, co z zapisem o wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe;
 1. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy w 2024 r.:
 • kiedy trzeba wskazać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny?;
 • przyczyn y uzasadniające wypowiedzeniu umowy o pracę – utrata zaufania, częste nieobecności w pracy, konfliktowość oraz inne przyczyny wypowiedzenia na podstawie  orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • czy i kiedy skraca się okres wypowiedzenia umowy o pracę?;
 • zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma, wynagrodzenie;
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków – jak przygotować dyscyplinarkę,
 • czasowe powierzenie innych zadań bez zmiany dotychczasowych warunków umowy,
 • porozumienie zmieniające a wypowiedzenie zmieniające.
 1. Świadectwo pracy w 2024 r. – zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
 • zmieniony pomocniczy wzór świadectwa pracy po zmianach w 2023 r. ;
 • zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu,
 • termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę lub święto;
 • wskazywanie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę;
 • wykazanie informacji o urlopie wykorzystanym przez pracownika niepełnosprawnego;
 • informacja o egzekucji komorniczej w świadectwie pracy;
 • procedura postępowania oraz terminy w przypadku otrzymania od pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy.
 1. Omówienie orzecznictwa z 2023 r. w zakresie stosunku pracy, czasu pracy i wynagrodzeń.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z praca zdalną, zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Udostępnij

1281074
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Data:
28 czerwca
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
380,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia