Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ŚRODKI TRWAŁE w BUDOWIE z Anną Kropielnicką

wrzesień 26

 Zapraszamy na szkolenie

ŚRODKI TRWAŁE w BUDOWIE

26  września  2024 r.

w Jeleniej Górze w godzinach 9.oo – 15.oo

w B&K ul. Podwale 27/5

Prowadzący  : ANNA KROPIELNICKA –od 1992 zajmuje się działalnością dydaktyczną i szkoleniową najpierw jako asystent Katedry Finansów i Rachunkowości, a później jako wykładowca w SKwP na kursach dla główny księgowych. Jest praktykującym głównym księgowym w dużej spółce akcyjnej, wcześniej właścicielka biura rachunkowego, posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletni, doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, środków trwałych, podatku odroczonego, Zamknięcia roku dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Celem szkolenia jest przedstawienie szerokiego zakresu merytorycznego budowy środków trwałych oraz wskazanie schematów kwalifikujących różnorodne wydatki do kosztów budowy środków trwałych.

Czym się kierować kwalifikując wydatek do kosztów budowy?

Od jakiego momentu należy uwzględniać poniesione wydatki i do jakiej daty można uznawać wydatki jako koszt wytworzenia środków trwałych?

Dlaczego niektóre z nich, chociaż poniesione w okresie budowy, nie wpływają na wysokość wartości początkowej inwestycji?

Budowa środków trwałych w procesie inwestycyjnym wymaga często ogromnego wysiłku związanego z pracami organizacyjnymi, rozliczeniowymi i w efekcie końcowym z właściwym ustaleniem wartości początkowej wybudowanych środków trwałych. Jej ustalenie jest uzależnione od prawidłowego prowadzenia budowy środka trwałego na każdym jej etapie i w każdej płaszczyźnie. W ustaleniu wartości początkowej wybudowanych środków trwałych, nazywanej kosztem wytworzenia, pomagają nam przepisy ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego. Niestety zapisy wspomnianych aktów prawnych nie wyczerpują całości zagadnienia, dlatego warto posiłkować się orzeczeniami sądów oraz interpretacjami organów podatkowych. Pomocny w tym zakresie okazuje się również Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe.

Adresaci szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym, pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę, lub pracują na stanowisku samodzielnego lub głównego księgowego i chcą pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego, amortyzacji i inwentaryzacji środków trwałych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych
 • Remont środków trwałych
 • Konserwacja środków trwałych
 • Ulepszenie środków trwałych
 • Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 • Mierniki ulepszenia
 • Ulepszenie w prawie podatkowym
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych środkach trwałych)
 • Wpływ kosztów remontu i ulepszenia na wartość początkową środka trwałego po raz pierwszy przyjmowanego do użytkowania
 1. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
 • Koszt wytworzenia – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy ST
 • Moment rozpoczęcia budowy
 • Koszty bezpośrednio związane z budową – przykładowy katalog
 • Koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
 • Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
 • Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
 • Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 • Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego
 • Koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
 • Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
 • Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
 • Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy ST
 • Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
 • Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
 • Sankcje, kary umowne, odszkodowania
 • Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
 • Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu
 1. Wdrożenie środka trwałego do użytkowania
 2. Zaniechanie inwestycji – likwidacja środka trwałego w budowie
 3. Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych i zdobycie aktualnej wiedzy na temat środków trwałych w budowie. Uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami prawa, a także dowie się o planowanych nowelizacjach. Dzięki szczegółowemu omówieniu i licznym przykładom ugruntuje i zaktualizuje swoją wiedzę. Znajomość aktualnych przepisów pozwoli uczestnikowi uniknąć niekorzystnych konsekwencji, związanych z brakiem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawno-podatkowych. Nabędzie umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykład, konspekt wykładowcy, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

13928724
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
26 września
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
380,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia