Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ROZLICZANIE CZASU PRACY w 2024 roku z Martą Jaromin

luty 28

 Zapraszamy na szkolenie

ROZLICZANIE CZASU PRACY

i planowanie na 2024 rok

– JAK NIE PRZEPŁACAĆ ZA GODZINY NADLICZBOWE

28 lutego  2024 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

B&K w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27/5

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Celem szkolenia

jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy. Szkolenie pozwali na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

Adresaci szkolenia 

  • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
  • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
  • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY

Zmiana grafiku w toku rozpoczętego okresu rozliczeniowego – WSKAZÓWKI jak dokonywać zmian, żeby nie naruszać przepisów?

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy czyli dwukrotna praca w tej samej dobie.

Wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego – wady, zalety, pułapki – podpowiedzi praktyczne.

Co z nockami i pracą nadliczbową rodziców – opiekunów dzieci do lat 8?

Wyjścia w godzinach pracy – jak udzielać by nie przepłacać.

Wyjścia prywatne – podpowiedzi praktyka w oparciu o Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 22 lipca 2022 r.

Odpracowanie wyjścia w nocy, w  dniu wolnym, w niedzielę lub święto.

Wyjście prywatne niepełnosprawnego, a odpracowanie w innym dniu i nadgodziny.

Czas pracy a urlop pracownika.

Wezwanie pracownika do pracy po godzinach wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Przebywanie w miejscu wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy, a także w czasie obowiązkowego odpoczynku na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 8 lutego 2023 r., I PSKP 19/22.

ZATRUDNIANIE NIEPEŁNOETATOWCÓW A CZAS PRACY.

Praca ponadwymiarowa to jeszcze nie nadgodziny.

Ustalenie limitu nadgodzin w umowie niepełnoetatowca – przykłady na zapisanie limitu – wskazówki.

Jak rozliczać godziny ponadwymiarowe, a jak nadliczbowe niepełnoetatowca.

Praca niepełnoetatowca w niedzielę i święto – rozliczenie  – Stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 2 września 2021 r.

CZAS PRACY W INFORMACJI O WARUNKACH ZATRUDNIENIA

Jak zapisać zasady przechodzenia pracownika z jednej zmiany na drugą – przykłady.

Jak opisać nadgodziny w informacji o warunkach zatrudnienia (wzory)?

Jak zapisać okresy odpoczynku po zmianach w informacji o warunkach zatrudnienia

Jak zapisać przerwy w nowej informacji o warunkach zatrudnienia (wzór)?

Jak zapisać normę i wymiar w nowej informacji o warunkach zatrudnienia

Zakazy pracy w nadgodzinach w nowej informacji o warunkach zatrudnienia – wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

Nieplanowane nadgodziny powyżej 9 godziny na dobę – co z informacja o przerwach?

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW RODZICÓW A CZAS PRACY.

Praca nadliczbowa rodziców, opiekunów dzieci do lat  8.

Odmowa na obniżenie etatu przysługujące pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego na podstawie wyroku  SN z 21 czerwca 2022 r., II PSKP 97/21.

NADGODZINY PRACOWNIKÓW Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z czasem pracy, zasadami tworzenia grafików i sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl
lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy
oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

7592905
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia