Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

ROZLICZANIE CZASU PRACY w 2024 roku z Martą Jaromin

czerwiec 25

 Zapraszamy na szkolenie

ROZLICZANIE CZASU PRACY w 2024 roku

praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy w 2024 roku

25 czerwca  2024 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

B&K w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27/5

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Celem szkolenia

jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy. Szkolenie pozwali na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

Adresaci szkolenia 

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

 1. Zasady gospodarowania czasem pracy – postanowienia regulaminowe o rozpoczynaniu i kończeniu pracy, lista obecności, ewidencjonowanie czasu pracy w obliczu wymogów w zakresie prowadzenia dokumentacji czasu pracy.
 2. Maksymalne normy czasu pracy – zasady sporządzania harmonogramów czasu pracy z uwzględnieniem tzw. “ruchomej doby pracowniczej”.
 3. Jak w dobie ustalić liczbę dni i godzin pracy w grafiku czasu pracy.
 4. Udzielanie odpoczynku oraz możliwości jego naruszenia w dobie i tygodniu.
 5. Rozliczanie podróży służbowej, dyżuru pracowniczego oraz wyjść prywatnych pracowników.
 6. Praca w niedziele i święta i zasady jej rkompensanty.
 7. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych:

– kiedy powstają  godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

– kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

–  czym jest praca wynikająca z zasady  pięciodniowego tygodnia pracy – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

–  rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych – PRZYKŁADY PRAKTYCZNE

– praca w godzinach nadliczbowych kadry zarządzającej

– limity pracy w godzinach nadliczbowych

 1. Wyjaśnienia resortu pracy w zakresie problematyki czasu pracy.
 2. Wpływ nieobecności w pracy na wynagrodzenia pracownicze. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

10. NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA  w zakresie zapisów czasu pracy czyli jak zapisać:

– przerwy  w pracy – WZÓR,

– okresy odpoczynku – WZÓR

– nadgodziny – WZÓR,

– zasady przechodzenia za zmiany na zmianę – WZÓR.

 1. Problematyka czasu pracy osób niepełnosprawnych. Planowanie i rozliczanie czasu pracy osób niepełnosprawnych.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z czasem pracy, zasadami tworzenia grafików i sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl
lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy
oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Udostępnij

1021941
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia