Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

PODATEK VAT w 2024 roku i KSeF w Jeleniej Górze z Dariuszem Polakowskim

wrzesień 24

Zapraszamy na szkolenie

PODATEK VAT 2024

KSeF – faktura ustrukturyzowana

w dniu

24  września  2024 roku

 w godzinach 9.oo – 15.oo

 w B&K w Jeleniej Górze ul. Podwale 27/5

 

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT.

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami i terminami wystawiania faktur w zakresie obowiązujących przepisów w 2024 roku. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą w 2024 roku.

Szkolenie adresowane jest do służb finansowo-księgowych zajmujących się w praktyce podatkiem VAT, wystawianiem i pobieraniem faktur VAT, pracodawców i pracowników zajmujących się fakturowaniem.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

Zasady wystawiania faktur w 2024 roku oraz dokumentowanie transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

 1. Weryfikacja danych kontrahenta przed dokonaniem sprzedaży lub zakupu („biała lista” – należyta staranność)
  1. weryfikacja dostawcy, odbiorcy,
  2. weryfikacja kontrahenta zagranicznego,
  3. należyta staranność – wytyczne MF
  4. płatności gotówkowe i przelewy -limity
  5. mechanizm podzielonej płatności (MPP)
  6. wartość transakcji a wartość faktury,
  7. odpowiedzialność solidarna,
 2. Faktura VAT – zasady fakturowania w 2024 roku
  1. zasady i terminy wystawiania faktur,
  2. elementy faktury,
  3. sytuacje w jakich dopuszcza się anulowanie faktury, korekta faktury do „zera”, faktura do paragonu,
  4. rodzaje faktur,
  5. procedura i dokumentacja potwierdzająca dokonanie korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania (wyjątki),
  6. korekty zwiększające wartość sprzedaży,
  7. faktury potwierdzające otrzymanie zaliczki, faktury rozliczeniowe,
  8. faktury „pro-forma”,
  9. faktury wadliwe, nierzetelne,
  10. „refakturowanie” nakładów, dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
  11. różnica pomiędzy refakturowaniem a zwrotem kosztów
  12. konsekwencje karne i karno-skarbowe za wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur,
 3. KSeF – faktura ustrukturyzowana
  1. system KSeF,
  2. zasady wystawiania faktur w KSeF,
  3. pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
  4. uprawnienia do pracy w KSeF,
  5. sporządzenie, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
  6. wysyłka wsadowa i interaktywna,
  7. akceptacja odbiorcy e-faktur i faktur ustrukturyzowanych,
  8. faktury dla kontrahentów posiadających siedzibę za granicą,
  9. faktury konsumenckie,
  10. kursy walut a faktury ustrukturyzowane,
  11. postępowanie w przypadku awarii KSeF,
  12. oznaczanie numerem KSeF przelewów lub komunikatu przelewu przy płatności za fakturę ustrukturyzowaną,
 4. Kasy rejestrujące
  1. podmioty zobowiązane do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas,
  2. zasady ich wprowadzania,
  3. ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej,
  4. przeglądy techniczne oraz sankcje za ich brak,
  5. ewidencja korekt do sprzedaży kasowej.
 5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości,
  1. warunki jakie należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi na złe długi,
  2. sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności,
  3. obowiązki nabywcy,
  4. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania (warunki)
  5. pierwsze zasiedlenie – wyrok TSUE
 1. Darowizna towarów, nieodpłatne świadczenie usług
  1. towary niskiej wartości,
  2. zakup towarów na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, owoce..)
  3. nieodpłatne świadczenie usług,
  4. dokumentacja,

7. Dyskusja i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wystawiania faktur, odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą, poznanie zasad i terminów wystawiania faktur, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym wynosi 400,00 zł netto + 23% VAT= 492,00 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie, dla osób, które nie będą mogły dotrzeć utworzymy wejście zdalne

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Udostępnij

8830971
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia