Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY z Anną Kropielnicką

listopad 27

 Zapraszamy na szkolenie

INWENTARYZACJA ROCZNA W DRODZE SPISU Z NATURY

27 listopada  2024 r.

w Jeleniej Górze w godzinach 9.oo – 15.oo

w B&K ul. Podwale 27/5

Prowadzący  : ANNA KROPIELNICKA –od 1992 zajmuje się działalnością dydaktyczną i szkoleniową najpierw jako asystent Katedry Finansów i Rachunkowości, a później jako wykładowca w SKwP na kursach dla główny księgowych. Jest praktykującym głównym księgowym w dużej spółce akcyjnej, wcześniej właścicielka biura rachunkowego, posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wieloletni, doświadczony wykładowca na kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości, środków trwałych, podatku odroczonego, Zamknięcia roku dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami prawa oraz z istotą i zasadami przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury, praktyczne aspekty inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych oraz zapasów jednostki. Niektóre jednostki niesłusznie uważają inwentaryzację za zbyteczny i pracochłonny obowiązek, nie pamiętając o nieocenionych korzyściach jakie za sobą niesie. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja nie tylko potwierdza stan majątku firmy, ale stwierdza także jego użyteczność i wykrywa nieprawidłowości w zarządzaniu i zabezpieczeniu mienia firmy.

Adresaci szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują lub chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym, i pragną poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę, z inwentaryzacji środków trwałych. członkowie komisji inwentaryzacyjnej i członkowie zespołów spisowych, pracownicy zajmujący się realizacją inwentaryzacji w drodze spisu z natury, osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji w drodze spisu z natury

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym

Program szkolenia :

 1. Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury:
  • Ustawa o Rachunkowości
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
  • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów
 2. Praktyczne zasady organizacji inwentaryzacji w drodze spisu z natury, w tym:
  • możliwość stosowania stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów
  • cel przeprowadzenia inwentaryzacji
  • terminy rozpoczęcia inwentaryzacji
  • osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
  • dokumentacja związana z przebiegiem inwentaryzacji
  • przeprowadzenie inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny
  • najważniejsze i najczęściej stosowane zasady inwentaryzacji
  • zadania komórek inwentaryzacyjnych
  • odstąpienie od inwentaryzacji
  • błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych
 3. Praktyczne aspekty przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury, w tym:
  • zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych
  • inwentaryzacja środków trwałych w budowie
  • inwentaryzacja zapasów
  • spis zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów obcych
  • ustalenie stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy
  • spis z natury materiałów odpisanych w koszty na dzień ich zakupu
  • spis z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie jednostki
 4. Praktyczne aspekty rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, w tym:
  • ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
  • nadwyżki materiałów ujawnione w toku spisu z natury
  • nadwyżki i niedobory środków trwałych ujawnione w wyniku inwentaryzacji
  • niedobór gotówki w kasie
  • niedobór zawiniony towarów
  • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych
  • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w świetle podatku dochodowego
  • rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w świetle podatku VAT

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu znajomości podstaw prawnych przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury, metody i terminy inwentaryzacji w drodze spisu z natury, odpowiedzialność za inwentaryzację w drodze spisu z natury, podział obowiązków i kompetencji w zakresie inwentaryzacji w drodze spisu z natury

odpowiedzialność materialną za powierzone mienie, zasady kompensaty, wyceny i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykład, konspekt wykładowcy, serwis kawowy, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

19280688
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
27 listopada
Godzina:
09:00 - 15:00
Koszt:
380,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia