Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

« Wszystkie Oferta

Koszty podatkowe w CIT i PIT w 2024 roku z Aleksandrem Gniłką

23 października; 09:00 - 14:00

360,00netto zł

Zapraszamy na szkolenie

Koszty podatkowe w CIT i PIT w 2024 r.

oraz inne wybrane zagadnienia

w dniu

23  października  2022 roku

 w godzinach 9.oo – 14.oo

 ZDALNIE

 

Cel szkolenia
na praktycznych przykładach – zostanie pokazana specyfika radzenia sobie z trudną i złożoną tematyką kosztów uzyskania przychodów. Kiedy dany wydatek może być kosztem, jak należy go udokumentować, czy jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim, kiedy trzeba skorygować koszty, co z kosztami pracowniczymi i czy w końcu rozstrzygnięto kwestie reklamy i reprezentacji w kosztach podatkowych? Wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodów zostaną omówione w kontekście zmian w ustawach o CIT i PIT.

Każdy przedsiębiorca ponosi koszty uzyskania przychodów i każdy chciałby mieć ich jak najwięcej. Z jednej strony koszty pozwalają na zmniejszenie dochodu do opodatkowania, ale z drugiej zaś dostarczają niezliczonych problemów związanych z prawidłowym ustaleniem, jaki wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów.
Ujmowanie wydatków w kosztach podatkowych wymaga zarówno sprawnego poruszania się po ustawach podatkowych, jak i znajomości nierzadko sprzecznych interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych.
Często trzeba podjąć ryzyko i samodzielnie podjąć decyzję czy dany wydatek spełnia przesłanki kosztu podatkowego!
Podczas zajęć omawiane regulacje zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, z którymi prowadzący spotyka się w codziennej pracy i które mogą się okazać przydatne również dla odbiorców.

Prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA
doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, PTE, KIP itd.

Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania kosztów.

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie stacjonarnym i zdalnym

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę

PROGRAM

 1. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne zaliczania w koszty podatkowe i wyłączenia.
 2. Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2023r.
 3. Koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
 4. Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych.
 5. Ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych tzw. kosztów finansowania dłużnego – art. 15c.
 6. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e (uchylony)
 7. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów m.in.:

– kary umowne i odszkodowania,

– wydatki marketingowe, promocyjne, reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring,

– podatek u źródła jako koszt podatkowy,

– świadczenia na rzecz pracowników a koszty podatkowe,

– hipotetyczne koszty związane z kapitałami własnymi,

– przepisy Covidowe a koszty podatkowe.

 1. Samochody osobowe a koszty podatkowe
 1. Wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. – amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych, wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, ubezpieczenie OC członków zarządu, składki członkowskie.
 2. Inne wybrane zagadnienia związane z CIT w 2024/2023r. m.in.:

– podatek  CIT minimalny i jego odroczenie

– tzw. CIT estoński,

– hipotetyczne odsetki od kapitałów własnych jako koszt podatkowy

– ulga na złe długi w podatkach dochodowych,

– możliwość szybszego rozliczenia starty podatkowej.

 1. Darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe
 2. Pytania uczestników

Efektem kształcenia na kursie będzie poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu ustalania kosztów, jak należy udokumentować koszty, co jest niezbędne w momencie poniesienia kosztu oraz korekta kosztów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 360,00 zł netto + 23% VAT= 442,80 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie, 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Szczegóły

Data:
23 października
Godzina:
09:00 - 14:00
Koszt:
360,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne