Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Kurs Podatek VAT od A do Z -I stopień z DARIUSZEM POLAKOWSKIM

maj 18 - czerwiec 22

Kurs

Podatek VAT od A do Z

I stopień

terminy spotkań

18 maj 2024
1 czerwiec 2024
2 czerwiec 2024
22 czerwiec 2024

w godzinach 9.oo – 15.oo

w B&K w JELENIEJ GÓRZE ul. PODWALE 27

 

kurs prowadzi DARIUSZ POLAKOWSKI – wieloletni pracownik organów podatkowych, trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy

Ramy Czasowe: kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych, 3 dni po 8 godzin lekcyjnych, 1 dzień 6 godz. od godziny 9.oo w systemie weekendowym sobota/niedziela co 2 tygodnie.

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

Metody pracy Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo/seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Program:

I Dzień

 1. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

– dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

– świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),

– eksport towarów, import towarów,

– wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

– import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,

– zasady opodatkowania spisu z natury,

– czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT,

 1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT

– rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,

– rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT,

– zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,

 1. Podstawa opodatkowania

zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),

– podstawa opodatkowania z tytułu WNT,

– świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,

– elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,

– przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

 1. Miejsce świadczenia

– miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

– miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, usługi poligraficzne, najem, dzierżawa, leasing, media),

– miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

II Dzień

 1. Obowiązek podatkowy

– moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne,

– świadczenia o charakterze ciągłym,

– moment powstania obowiązku podatkowego – zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)

– „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,

– obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,

– obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek

 1. Stawki podatku VAT

– rodzaje stawek podatkowych,

– zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,

– zwolnienia przedmiotowe,

 1. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT

– faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,

– zasady i terminy wystawiania faktur,

– faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,

– terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,

– paragon jako faktura, faktury elektroniczne,

– refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,

– skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,

– przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,

– odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,

III Dzień

 1. Odliczanie i zwrot podatku

– źródło podatku naliczonego,

– terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,

– błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,

– rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży (korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i nieruchomości zastosowanie współczynnika i pre-współczynnika),

– rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu),

– przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

 1. JPK:

– struktury JPK,

– sankcje za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,

– terminy korygowania JPK zawierającego błędy,

IV Dzień

 1. Zagadnienia wybrane

– Biała lista podatników VAT:

a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,

c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,

d) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania,

– Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:

a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,

b) obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,

c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,

d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,

e) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,

f) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,

g) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,

h) możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę,

 1. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na: znajomości zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług, rozpoznawalności podatników podatku VAT, zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe, prawidłowym ustalaniu podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego oraz umiejętność ustalanie miejsca dostawy towarów oraz świadczenia usług, znajomość zasad i terminów odliczania podatku naliczonego

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie testu końcowego. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

CENA SZKOLENIA WYNOSI 1.000,00 zł netto+23% VAT
i obejmuje wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy i zaświadczenie

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

Share This Event

2677729
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
18 maja; 09:00
Koniec:
22 czerwca; 15:00
Koszt:
1000,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, , ,
Witryna internetowa:
www.bkszkolenia.pl

Miejsce szkolenia

Centrum Edukacyjne B&K doradztwo i szkolenia dla biznesu
ul. Wiejska 24a
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-506 Poland
+ Google Map
Phone
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia

Organizator

B&K Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
Phone
+48 577 127 550
Email
biuro@bkszkolenia.pl
Zobacz witrynę: Organizator

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *