Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Podatki i składki w liście płac i w umowach cywilnoprawnych z Anną Kędzierską-Adamczyk

listopad 05 - listopad 13

Lista płac w praktyce w 2024 r.

w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym,

z uwzględnieniem tematyki potrąceń z wynagrodzeń i umów zleceń

5 listopad 2024

w godz.  9:30 – 14:30

Celem szkolenia: jest poszerzenie  kompetencji i umiejętności w wykonywaniu zawodu kadrowo-płacowego – wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych w zakresie podatków i składek.

Forma szkolenia na żywo –  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora.

Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.   

ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Lista płac w praktyce w 2024 r. w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym, z uwzględnieniem tematyki potrąceń z wynagrodzeń i umów zleceń

Podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń w ramach umów cywilnoprawnych w 2024 roku- najczęstsze pytania uczestników:

– przychód,

– nieodpłatne świadczenia,

– koszty uzyskania przychodu,

– ulga w podatku,

– stosowanie skali,

– oświadczenia pracownika i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia

– zmiany limitów zwolnień w związku z COVID.

 1. Problemy i zmiany w zakresie stosowania ulgi dla młodych, senioralnej, 4+ i ulgi na powrót, preferencyjne opodatkowanie małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 2. Zmiany zasad rozliczania delegacji i ryczałtu za jazdy lokalne. Wirtualne diety kierowców międzynarodowych a PIT i ZUS. Zmiany zasad stosowania zwolnienia z podatku dla kierowców międzynarodowych od 19.08.2023 roku.
 1. Zmiany w zasiłkach od 2022 i uchwalone zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 2023 roku

– nowy urlop rodzicielski

– nowe wysokości zasiłków

– przepisy przejściowe

– problemy praktyczne.

 1. Zmiany zasad rozliczania delegacji i ryczałtu za jazdy lokalne. Wirtualne diety kierowców międzynarodowych a PIT i ZUS.
 2. Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

– z umów o pracę – granice, limity

– z umów cywilnoprawnych – granice, limity

– z zasiłków

– co w przypadku zbiegu zajęć po zmianach z marca 2024 roku.

 1. Wdrożone zmiany na 2024 rok – stawki, wskaźniki

– stawki, wskaźniki,

– umowy o dzieło,

– minimalne wynagrodzenie

– planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń

– składka zdrowotna osób powołanych

 1. Wynagrodzenie w przypadku zgonu pracownika
  • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku a PIT
  • odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika
  • skutki podatkowe zgonu osoby świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, rada nadzorcza, zarząd.
 1. Podatkowe i składkowe omówienie wynagrodzenia prokurenta i osób świadczących usługi na rzecz spółki na podstawie art. 176 KSH.
 2. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – skutki podatkowe oraz w zakresie składek ZUS.
 3. Panel dyskusyjny.

Efekty uczenia się  :

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie dotyczącej podatków w liście płac :   

 • uczestnik pozna najważniejsze zagadnienia pojawiające się w relacjach pracodawca-pracownik
 • uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień płacowych
 • uczestnik pozna zagadnienia z zakresu sporządzania list płac
 • uczestnik pozna  najważniejsze zagadnienia pojawiające się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń
 • uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

W zakresie umiejętności:  przekazana wiedza z zakresu prawa pracy, czasu pracy i podatków w liście płac wpłynie na zwiększenie umiejętność profesjonalnej obsługi działu kadr i płac

W zakresie kompetencji społecznych: nabycie umiejętność samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności prawidłowo identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.

Cena szkolenia :  340 zł + 23% VAT

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie aktywności i obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl  

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Udostępnij

12473420
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Szczegóły

Początek:
5 listopada; 09:30
Koniec:
13 listopada; 14:30
Koszt:
340,00netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
, ,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne