Przejdź do treści
Strona główna » Anna Kędzierska-Adamczyk

Anna Kędzierska-Adamczyk

Wybór formy opodatkowania w połączeniu z analizą skutków podstawowych ulg podatkowych z ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców m.in. wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Obecnie funkcjonujący w Polsce system podatkowy umożliwia w wielu wypadkach pewną swobodę kształtowania przez właścicieli podmiotów gospodarczych obciążeń podatkowych. Jest to związane z wyborem formy organizacyjno-prawnej, a co za tym idzie – formy opodatkowania. Niewątpliwie każdy racjonalnie postępujący przedsiębiorca będzie dążyć do optymalizacji (minimalizacji ) ciężarów podatkowych, a tym samym do wyboru takiego sposobu opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która będzie w danych warunkach dla niego najkorzystniejsza w wymiarze ekonomicznym i organizacyjnym.