Przejdź do treści

PODATKI VAT i CIT w zakresie zmian już obowiązujących i wchodzących w 2022

  • przez

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu podatkowego, praktycznych zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT i CIT. Podczas szkolenia w oparciu o praktyczne przykłady zostaną omówione kwestie w zakresie prawidłowego opodatkowania w podatku VAT i CIT, ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowania zwolnień od podatku, sporządzania deklaracji podatkowych oraz korekt, w tym sposobu prezentacji danych w deklaracjach.