Przejdź do treści
Strona główna » IDO

IDO

KURS na INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Podczas szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD, tworzenia dokumentacji zarówno działalności IOD jak i wykazywaniem się zasada rozliczalności, umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych dokumentów dotyczących działalności IOD.