Przejdź do treści
Strona główna » pobór zaliczek

pobór zaliczek

Zmiany w podatku PIT od stycznia 2023 r. w tym wnioski i oświadczenia, kwota wolna od podatku, ulgi, pobór zaliczek i inne – przykłady naliczeń

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy PIT od stycznia 2023 r. oraz zasad naliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnym okresie oraz zasady naliczania wynagrodzeń po zmianach.
Szkolenie oparte zostanie na przepisach ustaw, rozporządzeń, projektów ustaw oraz objaśnień podatkowych MF oraz ZUS.