Przejdź do treści

PRAWO PRACY W 2022 roku praktyczne warsztaty z Martą Jaromin

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

Zmiany w prawie pracy– nowe uprawnienia pracownicze i nowe obowiązki pracodawców z MONIKĄ FRĄCZEK

  • przez

Cel szkolenia uzyskanie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach.