Przejdź do treści

PROGRAM PŁATNIK OD PODSTAW

Cel szkolenia: głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności samodzielnej pracy w programie PŁATNIK 10.02.002.
Kurs prowadzony jest w taki sposób, aby przygotować uczestników do samodzielnej pracy w programie Płatnik