Przejdź do treści
Strona główna » Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022

ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK z ANNA KĘDZIERSKA – ADAMCZYK

Płatnik składki zdrowotnej w 2023 roku zobowiązany jest do rozliczenia składek zdrowotnych, które obejmowały uzyskane przychody lub dochody w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za wyżej wskazany okres były ustalane w okresie od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku i powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym.