Przejdź do treści
Strona główna » Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalności gospodarczą

Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalności gospodarczą

Główny ksiegowy

kurs RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI i STOWARZYSZEŃ

  • przez

Posiadanie przez organizacje pozarządowe osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków, a szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności