Przejdź do treści

PAKIET MOBILNOŚCI zmiany w transporcie w 2022 roku ujęciu kadrowo-płacowym

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów wynikającymi z wprowadzonym od 2 lutego 2022 tzw. Pakietu mobilności. Celem Pakietu Mobilności jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej. Obejmuje on zmiany w: czasie pracy kierowców, użytkowaniu urządzeń rejestrujących, czasie jazdy, przerwach, odpoczynkach tygodniowych, obsłudze tachografu, a także wynagrodzeniach.