Przejdź do treści

PRAWO PRACY w 2022 z Martą Jaromin

Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem, oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.