Przejdź do treści
Strona główna » system BEST@

system BEST@

KURS RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH od podstaw do obsługi systemu BESTI@

Celem kursu, jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych w mierze pozwalającej na poprawne wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej w pionach finansowo – księgowych tj. tworzenia wewnętrznych procedur, poprawnej klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, ewidencjonowania na kontach syntetycznych i analitycznych, uzgadniania stanów z pracownikami merytorycznymi, poprawnego zamykania miesięcy i roku obrotowego, księgowania kosztów na przełomie roku oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Uczestnicy zapoznają się z podstawową obsługą programu Bestia@