Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

CZAS PRACY w 2023 roku i wynagrodzenia pracownicze z Martą Jaromin

czerwiec 22

 Zapraszamy na szkolenie

CZAS PRACY w 2023 roku

i WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE – problemy z praktyki

22  czerwca  2023 r.

w godzinach 9.oo – 15.oo

B&K w Jeleniej Górze ul. PODWALE 27/5

Marta Jaromin –specjalizacja prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Prowadzący kursy i szkolenia z zakresu: dla specjalistów działów kadr i płac, dotyczące m.in. czasu pracy i wynagrodzeń, prawa pracy dla kadr zarządzających jaki i pracodawców, bezpieczeństwa pracy i nadzoru nad warunkami pracy związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. W trakcie kilkunastoletniej pracy w charakterze starszego specjalisty, obecnie jako inspektor pracy zajmuję się m. in. : przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych oraz szeroko rozumianą współpracą z partnerami społecznymi. Wykształcenie m.in. Absolwentka: Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Filologicznego Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2005 roku aktywny wykładowca i trener szkoleń oraz kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, kierowanych do różnych grup zawodowych w tym do związków zawodowych.

Celem szkolenia

jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nieplanowanych okresów nieobecności pracownika w pracy. Szkolenie pozwali na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

Adresaci szkolenia 

  • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych zainteresowani jej poszerzeniem
  • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
  • osób, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem oraz ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników, w szczególności kadry kierowniczej, pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych.

Czas trwania kursu: 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut),

Program

Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wyrównanie wynagrodzenia  za prace do poziomu minimalnego – omówienie zasad – przykłady z praktyki.

Kwota wyrównania wynagrodzenia do poziomu minimalnego w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Premia uznaniowa jako stały składnik wynagrodzenia za pracę.

Premia uznaniowa w podstawie wynagrodzenia za prace nadliczbową. – wyrok SN.

Premia uznaniowa w podstawie wynagrodzenia należnego za urlop wypoczynkowy.

Wpływ pracy wykonywanej w niedziele i święta oraz w dniu wolnym na wysokość wynagrodzenia.

Ustanie zatrudnienia przed data wypłaty wynagrodzenia – kiedy należy rozliczyć się z pracownikiem?

Wynagrodzenie pracownika, który korzysta ze zwolnienia z tytułu siły wyższej.

Jak pomniejszyć wynagrodzenia pracownikowi korzystającemu z urlopu opiekuńczego?

CZAS PRACY

Sposoby na zapisanie normy i wymiaru, nadgodzin, przerw oraz odpoczynków  w nowej informacji o warunkach zatrudnienia – przykłady.

Czas pracy rodziców dzieci do lat 8 – nowe zasady pracy w nocy oraz w godzinach nadliczbowych – zmiany od 26 kwietnia 2023 r.

Szkolenia a czas pracy – nowe zasady pracy w nocy oraz w godzinach nadliczbowych – zmiany od 26 kwietnia 2023 r.

Ewidencja czasu pracy pracownika zdalnego po zmianach wprowadzonych od 7 kwietnia 2023 r.

Ewidencja czasu pracy pracownika hybrydowego.

Co należy rozliczyć w ramach okresu rozliczeniowego?

Ustalenie liczby godzin i dni do przepracowania – wyliczenia.

Zapewnienie minimalnej ilości ni wolnych.

Zasady ustalania przekroczenia pracy ponad dopuszczalny średni 48 godzinny limit – przykłady wyliczeń.

Co należy rozliczyć w miesiącu? Wynagrodzenie, godziny nadliczbowe- jakie?

Zasady ustalania przekroczenia pracy ponad dopuszczalny średni 48 godzinny limit – przykłady wyliczeń.

Rozliczanie pracy w niedziel i święta – przykłady.

Obniżenie wymiaru czasu pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy – wyliczenia.

Godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe niepełno-etatowca.

Odpracowywanie dni wolnych oraz wyjść prywatnych pracowników niepełnosprawnych – wyjaśnienia urzędów.

Odbiór odpoczynku równoważnego i łączeni go z odbiorem nadgodzin.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów związanych z czasem pracy, zasadami tworzenia grafików i sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu zdalnym wynosi 380,00 zł netto + 23% VAT= 467,40 brutto, obejmuje wykłady, konspekty wykładowców; serwis kawowy i obiad; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl
lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy
oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

1448473
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Miejsce szkolenia

Jelenia Góra ul.Podwale 27
ul. Podwale 27
Jelenia Góra, Dolnośląskie 58-500 Poland
+ Google Map
Telefon:
+48 577 127 550
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia