Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

Podstawa wymiaru zasiłków – zmiany interpretacji ZUS w 2024

czerwiec 17

Zapraszamy na szkolenie

Podstawa wymiaru zasiłków

– zmiany interpretacji ZUS w 2024 

17  czerwca  2024 r.

w godzinach 10.oo – 14.oo

ZDALNIE poprzez platformę CLICKMEETING

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy popartej przykładami dotyczących zasiłków pracowniczych z ZUS w związku z niezdolnością do pracy – nabywanie prawa. Zyskasz:

  • wiedzę na temat ustalania prawa do zasiłku chorobowego z uwzględnieniem okresu wyczekiwania,
  • wiedzę o sposobie liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego
  • umiejętność liczenia okresu zasiłkowego
  • umiejętność ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Opis: Po ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego, uwzględniając okres wyczekiwania lub brak konieczności jego stosowania oraz długość okresu zasiłkowego, należy prawidłowo ustalić podstawę wymiaru tego zasiłku. Standardowo tę podstawę ustala się z 12 miesięcy sprzed zachorowania, ale trzeba wiedzieć jak się zachować gdy takiego  okresu ubezpieczenia nie ma, jak w takiej sytuacji postępować ze składnikami wynagrodzeń przysługującymi za okresy kwartalne lub roczne. Należy pamiętać o wyjątkowych sytuacjach gdy należy ustać podstawę wymiaru z miesiąca, w którym nastąpiło zachorowanie. Konieczna jest również widza o sposobie tzw. uzupełniania miesięcy i czy w każdej sytuacji jest obowiązek uzupełniania. Sytuację komplikują również okoliczności zmiany wynagrodzenia bez zmiany etatu lub ze zmianą etatu, co ma wpływ nie tylko na składniki miesięczne, ale również kwartalne i roczne.  Nie wolno zapominać o składnikach wynagrodzenia, które mogą być potraktowane jako składniki utracone. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Czas trwania kursu: 5 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut), realizowany jest w systemie ZDALNYM

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką naliczania zasiłków i wynagrodzeń, w szczególności osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową, pracowników komórki płacowej pracowników komórki kadrowo-płacowej.

Prowadzący   Dariusz Suchorowski – doradca, trener, audytor

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania  jako inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

Program

1. Wysokość zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, z uwzględnieniem okoliczności umożliwiających wypłatę wyższej stawki zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.
2. Okres z jakiego należy ustalać podstawę wymiaru zasiłków
– podstawowy okres do ustalenia podstawy wymiaru,
– sposób postępowania przy krótszym okresie ubezpieczenia, w tym przypadku powstania niezdolności w pierwszym miesiącu ubezpieczenia,
– właściwa interpretacja sformułowania „pełne miesiące”
– zasady postepowania przy nieobecnościach pracownika w miesiącach służących do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków,
3. Przejęcie pracownika na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych – zmiana stanowiska ZUS
4. Zasady uzupełniania wynagrodzenia miesięcznego w zależności od jego rodzaju – stałe czy zmienne.
5. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne lub jednorazowe, które należy lub nie wolno wliczać do podstawy wymiaru zasiłków:
– sformułowania stosowane w przepisach o wynagrodzeniu, które decydują o możliwości wliczenia składników do podstawy zasiłków lub to uniemożliwiają,
– sposób postępowania przy braku jednoznacznego zapisu w przepisach o wynagrodzenie.
6. Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia miesięcznych:
– sposób pomniejszania składnika decydujący o możliwości uzupełnieniu wynagrodzenia
– wpływ braku jednoznacznego zapisu o proporcjonalnym pomniejszeniu na prawo do uzupełnienia składnika wynagrodzenia.
7. Uzupełnianie przychodu za urlop bezpłatny, urlop opiekuńczy i zmieniony sposób postępowania z urlopem udzielonym z powodu siły wyższej
8. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne:
– zasady przyjmowania do podstawy wymiaru zasiłków,
– zasady uzupełniania tych składników,
– sposób postępowania przy braku wypłaty składnika za ostatni kwartał lub rok,
– sposób postepowania przy wypłacie zaliczkowej za ostatni kwartał lub rok,
9. Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku tzw. utraconego składnika wynagrodzenia, czyli składnika przyznanego na ściśle określony czas.
10. Nowa interpretacja ZUS, że przychód z zakończonej umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem nie jest utraconym przychodem.
11. Sposób postępowania w przypadku zmiany wynagrodzenia w okresie służącym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku oraz w przypadku zamiany wymiaru czasu pracy.

Efektem kształcenia na kursie będzie: poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów dotyczących zasiłków pracowniczych z ZUS w związku z niezdolnością do pracy – nabywanie prawa, ustalanie okresów, podstawa naliczania, oraz ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego w ramach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Sposób i forma zaliczenia: Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 340,00 zł netto + 23% VAT= 418,20 brutto i obejmuje wykłady, konspekt wykładowcy; zaświadczenie.

W celu zapisania się na szkolenie załączamy kartę zgłoszeniową którą prosimy wysłać do nas mailowo na adres: szkolenia@bkszkolenia.pl  

lub wypełnij Formularz zgłoszeniowy

oraz  oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

Share This Event

5201514
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Data:
17 czerwca
Godzina:
10:00 - 14:00
Koszt:
340netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:
,

Miejsce szkolenia

szkolenie zdalne