Przejdź do treści
Ładowanie Oferta

PRZEGLĄD ZMIAN w PODATKI VAT i CIT 2024 szkolenie wyjazdowe

maj 12 - maj 15

ZAPRASZAMY  NA TRZECIĄ  EDYCJĘ   

WYJĄTKOWEGO  SZKOLENIA WSPÓŁPROWADZONEGO 

przez 2 ekspertów jednocześnie 

PRZEGLĄD ZMIAN w PODATKI VAT i CIT 2024

– bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo

-WARSZTATY PRAKTYCZNE

Wybrane zdarzenia gospodarcze będą omawiane w aspekcie konsekwencji na gruncie rozliczania zarówno podatku VAT jak i podatku CIT

Razem z ekspertami w profesjonalny i kompleksowy sposób zadbamy o najwyższą jakość oferowanego szkolenia a udział w nim  to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy.

w dniach 12 – 15 maja 2024 roku

do Bukowiny Tatrzańskiej w GRAND Stasinda

https://www.grandstasinda.pl/

 Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień zmagają się z prawem podatkowym : właścicieli firm, pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów oraz bieżące orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Oferowane przez nas szkolenie ma wyjątkowy charakter ponieważ prowadzone będzie  przez wykładowców dysponujących zarówno doskonałym warsztatem trenerskim, jak i bogatym doświadczeniem praktycznym – to  uznani na rynku prelegenci-eksperci, którzy na co dzień zajmują się omawianymi problemami, co znacząco podniesie rangę szkolenia

Poza mocną  merytoryczną stroną szkolenia,  dodatkowym atutem jest miejsce jego prowadzenia – cisza, spokój, sielski klimat i bajeczne otoczenie Tatr, to tylko niewielka część zalet pięknego miejsca jakim jest ośrodek Grand Stasinda w Bukowinie Tarzańskiej

Cel szkolenia  : podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. W ramach realizacji szkolenia będą omawiane i prezentowane bieżące informacje i przepisy niezbędne do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa podatkowego oraz zminimalizowania ryzyka popełniania błędów, zwłaszcza wskutek wprowadzanych zmian w przepisach w 2023 i 2024 roku, czy też braku znajomości niektórych regulacji prawnych. Osoby wykonujące obowiązki księgowe powinny zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami podatkowymi, gdyż w skutek tych zmian znacząco przybywa obowiązków podatkowych przedsiębiorcom, a niedopełnienie większości z nich może skutkować poważnymi sankcjami karno-skarbowymi. W trakcie zajęć oprócz omawiania aktualnych aktów prawnych zostaną również przytoczone interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową,  interpretacje Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwa Sądów Administracyjnych.

Szkolenie obejmuje 16 godz. lekcyjnych, zajęcia będą mieć formę warsztatów z uwzględnieniem aktualnych aktualnego stanu prawnego i najnowszego orzecznictwa na dzień szkolenia.

Temat  PODATEK  VAT 

RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.

Temat  PODATEK  CIT

JOLANTA TRELA ekspert w obszarze podatku CIT,  trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku CIT z wieloletnim doświadczeniem w pracy w   organach skarbowych w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących, znany długoletni wykładowca ceniony przez uczestników szkoleń m.in szkoleń związanych z zamknięciem roku tzw. BILANS . Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.

PROGRAM 

BLOK I:  PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – OMÓWIENIE ZMIAN I BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW W ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO
WYKŁADOWCA: JOLANTA TRELA

1. NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, DOCHODÓW WOLNYCH I ODLICZEŃ W 2024 ROKU
2. FORMY OPODATKOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W 2024
3. PODATEK MINIMALNY – KOGO OBEJMUJE, JAK USTALIĆ POZIOM RENTOWNOŚCI SPÓŁKI, CO JEST PODSTAWĄ OPODATKOWANIA, KIEDY WPŁACIĆ I JAK ZADEKLAROWAĆ PODATEK

BLOK II:  PODATEK VAT + PODATEK CIT
WYKŁADOWCY: JLANTA TRELA I RENATA MAREK – SZKOLENIE
WSPÓŁPROWADZONE

1. ODLICZANIE PODATKU VAT POPRZEZ KOREKTĘ PLIKÓW JPK ZŁOŻONYCH W MINIONYCH LATACH – a reakcja w rozliczeniu podatku dochodowego
1) Przykłady w zakresie korekty podatku VAT „in minus”
2) Przykłady w zakresie korekty podatku VAT „in plus”
3) Czy korekta odliczenia VAT zawsze wywołuje obowiązek korygowania kosztów?
4) Czy jest możliwe aby przy zaniechaniu korekty błędu w odliczaniu VAT nie ponosić konsekwencji zaniechania korekty kosztów?
5) Przepisy obowiązujące na gruncie ustawy o podatku dochodowym, które często są stosowane w przedmiotowym zagadnieniu choć nie powinny.

2. POJECIE DATY WYSTAWIENIA FAKTURY
USTRUKTURYZOWANEJ (WYSTAWIONEJ PRZY UŻYCIU SYSTEMU KSeF) W ROZUMIENIU VAT I W ROZUMIENIU PODATKÓW DOCHODOWYCH – CZY TO TA SAMA DATA CZY INNA?
– jeśli przychód powstaje w dacie wystawienia faktury to decyduje data w z pola P_1 struktury FA (2) czy też data wysłania do KSeF?

 1. POJECIE ŚWIADCZEŃ CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH:
  1) Czy to pojęcie występujące na gruncie ustawy o VAT?
  2) Czy to pojęcie występujące na gruncie ustaw o podatku dochodowym?
  3) Pracownik płaci część ceny za towar lub usługę – jak tę transakcję rozliczyć na gruncie zarówno VAT jak i podatku dochodowego?
  4) Czym dokumentować?

  4.KURSY WALUT OBCYCH:
  1) Przy transakcjach sprzedaży gdzie należność wyrażana jest w walucie obcej
  2) Transakcje krajowe i zagraniczne
  3) Obszar szczególnego ryzyka nieprawidłowości: zaliczka i dostawa rozliczane w walucie obcej
  4) Korygowanie obrotu wyrażonego w walucie obcej po zmianach dokonanych w roku 2023 – zestawienie na przykładach korekt do pojedynczych transakcji jaki i korekt zbiorczych – porównanie zasad dot. kursów na gruncie obu ustaw

5. WYDATKI NA RZECZ PRACOWNIKA, KTÓRE MOŻNA ZALICZYĆ DO KOSZTÓW PODATKOWYCH I OD KTÓRYCH JEDNOCZEŚNIE MOŻNA ODLICZYĆ PODATEK VAT:
– czy takie istnieją?
– analiza na przykładach

 1. KOSZTY ZWIĄZANE Z KONTRAHENTAMI –OBECNYMI I PRZYSZŁYMI:
  – jakie wydatki z nimi związane można zaliczyć w KUP i jednocześnie odliczając podatek VAT nie wykazywać VAT należnego
  – analiza na przykładach w oparciu o najnowsze interpretacje i
  orzeczenia
 2. ZAGADNIENIA RÓŻNE:
  1) Wydatek pokryty dotacją:
  – możliwość odliczenia VAT
  – reakcja w podatku dochodowym
  2) Refakturowanie mediów na najemcę/ dzierżawcę:
  – obowiązek podatkowy w VAT
  – jaka data sprzedaży na refakturze
  – moment powstania przychodów i kosztów u refakturującego
  – moment odliczania VAT u nabywcy
  – moment zaliczenia w koszty u nabywcy
  3) Podatek od wartości dodanej naliczony w kraju zakupu:
  – czy można go odzyskać?
  – kiedy może być KUP?
  – warianty stanów faktycznych kluczowe w celu ustalenia właściwego i terminowego sposobu postępowania
  4) Zwiększenie podstawy opodatkowania (korekta „in plus” ) u sprzedawcy:
  – kiedy korektę należy uwzględnić w rozliczeniu podatku VAT
  – kiedy korektę należy uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego
  – wskazanie różnic
  5) Dodatkowa opłata naliczana przez leasingodawcę za udzielenie informacji policji o danych użytkownika pojazdu a :
  – możliwość jej zaliczenia w koszty
  – możliwość odliczenia VAT

  8. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

  BLOK III: PODATEK VAT
  WYKŁADOWCA: RENATA MAREK

  WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TOWAROWE – PO 20 LATACH PRAKTYKOWANIA W POLSCE!
  WSKAZANIE OBSZARÓW – ISTNIEJĄCEGO NA DZIŚ – SZCZEGÓLNEGO RYZYKA PRAWIDŁOWEGO ROZLICZANIA:
  – WEWNATRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW
  – WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW
  NA TLE WYDANYCH DOTYCHCZAS:
  – OBJAŚNIEŃ PODATKOWYCH
  – ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH
  – ORZECZEŃ NSA I WSA
  – INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH
  1. Nieprawidłowości związane z podstawą opodatkowaniaw tym kursy walut obcych
  2. Nadużywanie stawki 0 % przy WDT – przykłady z życia wzięte
  3. Nieprawidłowości związane z  korygowaniem  wskazanych transakcji – korekty w górę i w dół – wstecz czy na bieżąco?
  4. Problemy związane z rozpoznawaniem wystąpienia WDT i WNT – niewłaściwe ustalenia, mylenie z transakcjami krajowymi itp.
  5. Nieprawidłowości pojawiające się przy deklarowaniu nietransakcyjnej WDT i nietransakcyjnego WNT w JPK jak i VAT – UE
  6. Moment wykazywania transakcji WDT I WNT – najczęstsze pomyłki.
  7. Wskazanie i uporządkowanie dostępnych zewnętrznych źródeł wiedzy w zakresie obu transakcji, na które można się skutecznie powoływać.
  8. WDT a obowiązkowy KSeF – co nam szykuje ustawodawca w zakresie obowiązku wystawiania faktur i ich dostarczania do kontrahentów unijnych

Cena  

– 2.700,- zł +23%VAT (3.321,00 brutto)

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach,  autorskie materiały szkoleniowe i biurowe,
• pełne wyżywienie: od obiadokolacji w dniu 12.05.2024 do śniadania w dniu 15.05.2024,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00/12.05.2024 do godz. 10.00/15.05.2024   (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym ( w miarę dostępności )  wiąże się z dopłatą, 123,00 zł brutto za noc,
• wstęp do strefy Wellness & SPA (basen, jacuzzi i sauny),
• imprezy towarzyszące,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu, po szczegóły zapraszam do kontaktu telefonicznego.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ROZESŁANY ZOSTANIE PO OTRZYMANIU KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA            Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki rezygnacji: Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do 26.04.2024 w miarę dostępności miejsc, na konto: 05 1090 1708 0000 0001 3375 5414.

Opis efektów kształcenia

W zakresie wiedzy:  po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał aktualną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu podatku VAT i CIT, Uczestnik rozwinie także umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczącej tej tematyki.

W zakresie umiejętności: prawidłowo interpretuje nowe przepisy wprowadzone w 2023 w zakresie podatku VAT i CIT .

W zakresie kompetencji społecznych: kompetencje społeczne uzyskane na kursie umożliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień związanych z tą tematyką. Uczestnik dokonuje samooceny własnej kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.

 

Zapisz się już dziś, wypełnij  Formularz zgłoszeniowy.

Możesz także pobrać  kartę zgłoszeniową i wysłać ją do nas mailowo

oraz oświadczenie  o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.

 

Share This Event

2110323
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Szczegóły

Początek:
12 maja; 15:00
Koniec:
15 maja; 12:00
Koszt:
2700netto zł
Kategorie Oferta:
, ,
Oferta Tagi:

Miejsce szkolenia

GRAND Stasinda ul. Karpęciny 5a Bukowina Tatrzańska
Zobacz witrynę: Miejsce szkolenia